Summary: Molecular Diagnostics Fundamentals, Methods And Clinical Applications | 9780803626775 | Lela Buckingham

Summary: Molecular Diagnostics Fundamentals, Methods And Clinical Applications | 9780803626775 | Lela Buckingham Book cover image
 • This + 400k other summaries
 • A unique study and practice tool
 • Never study anything twice again
 • Get the grades you hope for
 • 100% sure, 100% understanding
Discover Study Smart
Remember faster, study better. Scientifically proven.
Trustpilot Logo

Read the summary and the most important questions on Molecular Diagnostics Fundamentals, Methods and Clinical Applications | 9780803626775 | Lela Buckingham

 • 1 DNA

  This is a preview. There are 2 more flashcards available for chapter 1
  Show more cards here

 • 1.4 Enzymes that Metabolize DNA

 • Wat zijn de enzymen die DNA modificeren? En wat is hun specifieke functie?(e.g. polymerases, helicases, primase, methylases, deaminases, ligases, exonucleases, endonucleases incl. star activity)

  • Polymerasen: katalyseren formatie van de fosfodiesterbinding.
  • Helicasen: ontwinden.
  • Primase: synthetiseren een kort RNA (primer) om DNA-synthese te primen.
  • Methyltransferasen: voegen methylgroepen toe aan stikstofbasen.
  • Deaminasen: nemen aminogroepen van stikstofbasen.
  • Ligasen: katalyseren formatie van een enkele fosfodiesterbinding.
  • Nucleasen: knippen DNA. (Exo- en endonucleasen) Exo: verwijderen basen aan de einden van DNA-strengen. Endo: knippen DNA-strengen intern.
  • Restrictie endonucleasen (RE’s) knippen dsDNA.
 • 1.5 Recombination in Sexually Reproducing Organisms

  This is a preview. There are 4 more flashcards available for chapter 1.5
  Show more cards here

 • Wat zijn de drie manieren waarop seksueel reproducerende organismen genen recombineren (DNA recombination)?

  1. Crossing over
  2. Random assortment in gametes
  3. Merging of gamete with gamete of other parent
 • 2 RNA

  This is a preview. There are 5 more flashcards available for chapter 2
  Show more cards here

 • 2.2 Types/Structures of RNA

  This is a preview. There are 4 more flashcards available for chapter 2.2
  Show more cards here

 • Wat is het verschil tussen RNA splicing en alternative splicing?

  • RNA splicing: proces van het splitsen van exonen van het primaire mRNA transcript.
  • Alternative splicing: proces van het produceren van differentiële combinaties van exonen van hetzelfde gen.
 • 2.3 RNA Polymerases

  This is a preview. There are 1 more flashcards available for chapter 2.3
  Show more cards here

 • Wat zijn de reacties gekatalyseerd door RNA-polymerasen?

  RNA-synthese wordt gekatalyseerd door RNA-polymerase enzymen. Eén prokaryoot met meerdere subeenheden enzym is verantwoordelijk voor de synthese van alle soorten RNA in de prokaryotische cel. Eukaryoten hebben drie verschillende RNA-polymerase-enzymen. DNA-afhankelijk RNA-polymerasen hebben een DNA-template nodig. RNA-afhankelijke RNA-polymerasen hebben een RNA-template nodig.
  In prokaryoten worden alle soorten RNA gesynthetiseerd door een enkele RNA-polymerase. Bacterieel RNA-polymerase bestaat uit vijf subeenheden, twee alpha en één van elk beta, beta’ en sigma.
 • Wat is prokaryoot RNA polymerase?

  Prokaryoot RNA polymerase is gemaakt van verschillende eiwitten. De vier subunits die het core-enzym opmaken, hebben de capaciteit om RNA te synthetiseren. De sigma-cofactor helpt in accurate initiatie van RNA synthese door het complete enzym naar de juiste plek van initiatie te begeleiden. De Rho-cofactor helpt in terminatie van RNA synthese.
 • Wat is eukaryoot RNA polymerase?

  In eukaryoten zijn er drie kernen met meerdere subeenheden DNA-afhankelijke RNA-polymerasenRNA-polymerase I, II en III. Een enkele subeenheid mitochondriaal RNA-polymerasegeïmporteerd in organellen, wordt ook gecodeerd in de kern. De drie RNA-polymerasen in eukaryoten cellen werden voor het eerst onderscheiden door hun locaties in de cel. RNA-polymerase I (pol I) wordt gevonden in de nucleolus.
  RNA-polymerase II (pol II) wordt gevonden in de kern. RNA-polymerase III (pol III), een van de eerste nucleïnezuur zure polymerasen ontdekt, wordt ook in de kern aangetroffen (en soms het cytoplasma).
 • 2.4 Other RNA-Metabolizing Enzymes

  This is a preview. There are 1 more flashcards available for chapter 2.4
  Show more cards here

 • Wat zijn de reacties gekatalyseerd door ribonucleasen?

  Ribonucleasen breken RNA af op een manier die vergelijkbaar is met de afbraak van DNA door deoxyribonucleasen.
  Een endoribonuclease-, splitsings- en polyadenylatiespecifieke factor (CPSF) is vereist voor de juiste beëindiging van RNA-synthese. Samen met RNA-polymerase II-subeenheden en andere eiwitten knipt dit enzym het ontluikende RNA-transcript vóór toevoeging van de polyA-staart door polyA-polymerase.
 • Wat zijn de reacties gekatalyseerd door RNA-helicasen?

  RNA-helicasen katalyseren het afwikkelen van dubbelstrengs RNA. RNA-synthese en -verwerking vereisen de activiteit van helicases. Deze enzymen zijn gekarakteriseerd in prokaryote en eukaryote organismen. Sommige RNA-helicasen werken uitsluitend op RNA. Anderen kunnen werken aan DNA:RNA-heteroduplexen en DNA-substraten.
  Een andere activiteit van deze enzymen is het verwijderen van eiwitten van RNA-eiwit complexen.
 • 4 Nucleic Acid Extraction Methods

  This is a preview. There are 1 more flashcards available for chapter 4
  Show more cards here

 • 4.1 Isolation of DNA

  This is a preview. There are 4 more flashcards available for chapter 4.1
  Show more cards here

 • Wat zijn de verschillende extractiemethoden voor DNA?

  • Organisch: gebruik van organische chemicaliën, fenol, chloroform
  • inorganisch: gebruik van inorganische chemicaliën, detergenten, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), azijnzuur, zout (salting out, spooling)
  • Vaste fase: DNA wordt geïmmobiliseerd op een vaste support, kralen of kolommen
 • Hoe kan mitochondriaal DNA geïsoleerd worden?

  • Door isolatie van mitochondriën door density gradient centrifugation
  • Of door totaal DNA te isoleren

To read further, please click:

Read the full summary
This summary +380.000 other summaries A unique study tool A rehearsal system for this summary Studycoaching with videos
 • Higher grades + faster learning
 • Never study anything twice
 • 100% sure, 100% understanding
Discover Study Smart

Topics related to Summary: Molecular Diagnostics Fundamentals, Methods And Clinical Applications