Privacy verklaring

Deze website www.studysmartwithchris.com wordt ontwikkeld en beheerd door of namens Study Smart Limited (SSWC). Ons adres is: Harbour Court 1, Les Amballes, GY1 1WU, St Peter Port, Guernsey.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website en is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld op websites van derden waarvan links op de website zijn opgenomen. In dit privacybeleid wordt onder meer uiteengezet welke persoonlijke gegevens door SSWC worden verzameld, hoe SSWC deze persoonlijke gegevens gebruikt en hoe de persoonlijke gegevens worden beveiligd. Dit privacybeleid maakt deel uit van en moet worden gelezen in verband met de disclaimer op de Website.

SSWC respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij het verwerken en beveiligen van de persoonlijke gegevens van gebruikers worden alle nodige maatregelen genomen. In dit opzicht voldoet SSWC aan de vereisten van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en alle toepasselijke lokale regels en wetgeving inzake gegevensbescherming. Desalniettemin moet u zich realiseren dat het onmogelijk is om een uitgebreide garantie te bieden dat gegevens veilig zijn op internet.

Waarom en hoe verzamelt SSWC persoonlijke gegevens?

Tijdens uw bezoek aan deze website kan SSWC onpersoonlijke gegevens verzamelen, voornamelijk door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een server op de harde schijf van de computer van een gebruiker kan plaatsen. Het bevat informatie over het bezoek van de betreffende bezoeker aan deze website. Cookies kunnen worden gebruikt om specifieke informatie te verzamelen tijdens het bezoek van een bezoeker aan deze website. Deze informatie kan SSWC helpen ervoor te zorgen dat deze website en onze services beter aansluiten op de vereisten en voorkeuren van de gebruikers van deze website. U kunt uw internetbrowser zo configureren dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert of weigert. Raadpleeg de helpsectie van uw internetbrowser voor specifieke instructies. Houd er rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk niet goed werken als u cookies weigert.

SSWC verzamelt alleen persoonlijke gegevens, die op vrijwillige basis worden verstrekt wanneer een online formulier wordt ingevuld en verzonden, of wanneer een e-mailbericht wordt verzonden. De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, kunnen zijn:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • uw land
 • uw opleidingsniveau
 • uw geboortedatum
 • uw onderwijsinstelling(en)
 • uw studies/opleidingen
 • uw taal

Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat SSWC deze opslaat in een bestand met de juiste beveiligingsmaatregelen. SSWC kan deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u te registreren als lid en voor ledenadministratie
 • marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling uit te voeren
 • om ons product en onze website verder te ontwikkelen, met name met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid
 • om betalingen te verwerken
 • om u te herinneringen per e-mail, sms of anderszins te ondersteunen in verband met het leerproces
 • om u te voorzien van informatie over de ontwikkeling van de Website en promoties die voor u interessant kunnen zijn voor onszelf
 • om marketingcampagnes te ontwikkelen en te beheren voor alle leden en ook voor 'aangepaste' ledencommunicatie. Houd er rekening mee dat in beide gevallen marketingcommunicatie kan worden verzonden via sms, mms, e-mail en papieren post, en marketingmateriaal kan promotiemateriaal zijn, zoals brochures en vergelijkbaar materiaal, en promotie-informatie over onze producten en evenementen die door ons zijn georganiseerd of waaraan we deelnemen
 • om via de website ontvangen vragen te verwerken
 • om u nieuwsbrieven per e-mail of gewone post te sturen
 • om op de Website aan te geven dat u bepaalde informatie hebt verstrekt om de kwaliteit van de informatie in de database te beveiligen voor elk ander doel dan wordt aangegeven op het moment dat u vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Als u, na het verstrekken van persoonlijke gegevens aan SSWC, wilt dat wij deze niet langer gebruiken om u direct marketingmateriaal en / of nieuwsbrieven te sturen, kunt u op de link "afmelden" onderaan de e-mail van SSWC klikken of SSSC hiervan op de hoogte stellen een e-mail aan chris@studysmartwithchris.com.

Aan wie kan SSWC persoonlijke gegevens verstrekken?

Van tijd tot tijd kunnen de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, worden gedeeld met onze serviceproviders die ondersteuning bieden met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de Website. Deze dienstverleners mogen de persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer ze diensten leveren voor SSWC en / of voor doeleinden waarvoor SSWC deze gegevens heeft verzameld, en ze mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bovendien kunnen we gegevens delen met onze externe partners, zoals uitgevers of onderwijsinstellingen. Deze informatie wordt aan onze externe partners bekendgemaakt in de vorm van geanonimiseerde statistieken. Onze partners gebruiken uw informatie voor marktonderzoek en om u van tijd tot tijd gepersonaliseerde promoties aan te bieden. Onderwijsinstellingen kunnen uw informatie gebruiken voor inzicht in de prestaties en voortgang van (bepaalde groepen van) hun studenten.

SSWC verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan een andere partij te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit vereist is in overeenstemming met enige bepaling van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Is SSWC verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (zoals hyperlinks, banners of knoppen) naar andere websites bevatten. Dit betekent niet dat SSWC gerelateerd is aan deze andere websites of de eigenaren daarvan. SSWC is daarom niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. SSWC gebruikt echter de URL's efaqt.com to host/manage and market its product.

Hoe worden de persoonlijke gegevens beveiligd?

SSWC zorgt ervoor dat adequate technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

SSWC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een abonnement op geen enkel moment te vernieuwen zonder opgave van redenen.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

SSWC bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, om u diensten te verlenen en ons legitieme zakelijke belang te behartigen of waar anders wettelijk vereist. SSWC kan bepaalde persoonlijke gegevens bewaren na beëindiging van uw account.

Welke rechten heeft u?

Onder de voorwaarden van de toepasselijke regels en wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren en indien nodig te corrigeren. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u een verzoek tot inspectie, correctie en / of bezwaar richten aan Study Smart Limited op het volgende adres: Harbour Court 1, Les Amballes, GY1 1WU, St Peter Port, Guernsey. of per e-mail op het volgende adres: chris@studysmartwithchris.com.

Wijzigingen in het privacybeleid

SSWC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer het privacybeleid regelmatig op wijzigingen of aanpassingen.

Hoe kan ik mijn data en gegevens verwijderen?

Het is heel eenvoudig om al je gegevens te verwijderen. Log in, open je accountinstellingen en verwijder je account via de rode knop onderaan het scherm. Neem bij vragen contact op met chris@studysmartwithchris.com..

Waar kunt u terecht met vragen over de bescherming van persoonsgegevens?

U kunt een verzoek om antwoorden op dergelijke vragen richten aan Better Studies BV op het volgende adres: Study Smart Limited op het volgende adres: Harbour Court 1, Les Amballes, GY1 1WU, St Peter Port, Guernsey. of per e-mail op het volgende adres: chris@studysmartwithchris.com.

Dit document is herzien op 15 januari 2014 en bijgewerkt in april 2018.

Study Smart With Chris