Samenvatting: A. Minkenhof's Nederlandse Strafvordering. | 9789013062519 | A Minkenhof

Samenvatting: A. Minkenhof's Nederlandse Strafvordering. | 9789013062519 | A Minkenhof Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van A. Minkenhof's Nederlandse strafvordering. | 9789013062519 | A. Minkenhof.

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Doel en aard van het strafprocesrecht

  Dit is een preview. Er zijn 25 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is de functie van het materiële strafrecht ook alweer?

  het legitimeert de overheid om op overtreding van de regels, die het aanwijst, te reageren met het opleggen van een straf (of een naar effect daarmee te vergelijken, strafrechtelijke maatregel).

 • wat wijst het formele strafrecht / strafprocesrecht aan?

  het geheel van regels dat aanwijst hoe de strafrechtelijke handhaving van de in het materiele strafrecht geformuleerde regels moet plaatsvinden.

 • wat is de verhouding tussen materieel strafrecht en formeel strafrecht?

  het materiele strafrecht wijst aan in welke gevallen mag worden gestraft terwijl het formele strafrecht bepaalt op welke wijze mag worden vastgesteld dat zulk een geval aanwezig is. 

 • welke twee soorten regels bevat het strafprocesrecht?

  het eerste soort schept bevoegdheden voor de overheid en het andere soort schept rechtswaarborgen voor de burgers. 

 • wat was het belang van het muilkorf arrest?

  de APV was in strijd met hetgeen in artikel 1 Sv werd neergelegd: sv heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien (bij de wet is de wet in formele zin).

 • welke tendens gaat uit van de verdragen?

  een unificerende werking.

 • is regeling van onderwerpen van strafprocesrecht anders dan bij wet in formele zin mogelijk?

  JA: mits daarvoor in een wifz een grondslag is te vinden.

 • in welke twee onderdelen kan het voorbereidend onderzoek nader worden onderverdeeld?

  in het opsporingsonderzoek en het GVO.

 • 1.2.1 De tijden vóór de wetboeken

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vorm heeft het huidige strafprocesrecht?

  Gematigd accusatoir

 • 1.2.5 Modellen van strafprocesrecht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wel model Nederlandse stelsel?

  Van uitgesproken inquisitoir en gericht op crime control toegegroeid naar due process en de laatste decennia (mede door EVRM) ook sterker accusatoire trekken gaan vertonen waarbij aan de proceshouding van de verdachte steeds meer betekenis wordt toegekend.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: A. Minkenhof's Nederlandse Strafvordering.