Samenvatting A. Minkenhof's Nederlandse strafvordering. Afbeelding van boekomslag

Samenvatting A. Minkenhof's Nederlandse strafvordering.

- A Minkenhof
ISBN-10 9013062512 ISBN-13 9789013062519
1459 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - A. Minkenhof's Nederlandse strafvordering. Auteur: A Minkenhof ISBN: 9789013062519

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Doel en aard van het strafprocesrecht

 • wat is de functie van het materiële strafrecht ook alweer?

  het legitimeert de overheid om op overtreding van de regels, die het aanwijst, te reageren met het opleggen van een straf (of een naar effect daarmee te vergelijken, strafrechtelijke maatregel).

 • wat wijst het formele strafrecht / strafprocesrecht aan?

  het geheel van regels dat aanwijst hoe de strafrechtelijke handhaving van de in het materiele strafrecht geformuleerde regels moet plaatsvinden.

 • wat is de verhouding tussen materieel strafrecht en formeel strafrecht?

  het materiele strafrecht wijst aan in welke gevallen mag worden gestraft terwijl het formele strafrecht bepaalt op welke wijze mag worden vastgesteld dat zulk een geval aanwezig is. 

 • welke twee soorten regels bevat het strafprocesrecht?

  het eerste soort schept bevoegdheden voor de overheid en het andere soort schept rechtswaarborgen voor de burgers. 

 • wat was het belang van het muilkorf arrest?

  de APV was in strijd met hetgeen in artikel 1 Sv werd neergelegd: sv heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien (bij de wet is de wet in formele zin).

 • welke tendens gaat uit van de verdragen?

  een unificerende werking.

 • is regeling van onderwerpen van strafprocesrecht anders dan bij wet in formele zin mogelijk?

  JA: mits daarvoor in een wifz een grondslag is te vinden.

 • in welke twee onderdelen kan het voorbereidend onderzoek nader worden onderverdeeld?

  in het opsporingsonderzoek en het GVO.

 • 1.2.1 De tijden vóór de wetboeken

 • Welke vorm heeft het huidige strafprocesrecht?

  Gematigd accusatoir

 • 1.2.5 Modellen van strafprocesrecht

 • Wel model Nederlandse stelsel?
  Van uitgesproken inquisitoir en gericht op crime control toegegroeid naar due process en de laatste decennia (mede door EVRM) ook sterker accusatoire trekken gaan vertonen waarbij aan de proceshouding van de verdachte steeds meer betekenis wordt toegekend.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart