Samenvatting Aardrijkskunde & didactiek Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Aardrijkskunde & Didactiek

- J Blokhuis, et al
ISBN-13 9789001089641
166 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Aardrijkskunde & didactiek Auteur: J Blokhuis, H Peeters ISBN: 9789001089641

 • 1 Kenmerken van aardrijkskunde op de basisschool en op de pabo 15

 • Wat moet een student pabo kunnen op dit vlak?
  De eigen kennis reactiveren  en de discrepanties wegwerken
 • Wat zijn de 3 hoofdlijnen waarin vakdidactiek en inhoud gecombineerd worden?
  1. Hoogtelijn: de informatiebronnen, van eigen omgeving en informatieve teksten.
  2. Breedtelijn: de bestaansdimensies, van economische tot historische dimensie.
  3. Dieptelijn: de geografische vierslag, van waarnemen tot waarderen.
 • 1.1 Aardrijkskundeonderwijs 16

 • Wat is de kritiek op het huidige onderwijs?
  - gebrek aan kennis en
 • 5 Dampkring 119

 • 5.1.3 Bewegingen van de aarde

 • Welke twee bewegingen van de aarde beïnvloeden de verdeling van de warmte?
  1. de baan van de aarde op de zon
  2. de draaiing van de aarde om de eigen aardas 
 • 5.2.1 Warmte: de motor

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 5.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het broeikaseffect (Greenhouse effect)?
  Door het aardoppervlak worden de geabsorbeerde lichtstralen omgezet in infrarode of langegolfstralen. Dat betekent dat de dampkring dus van onderaf wordt verwarmd. Hoe dichter de lucht zich bij het aardoppervlak bevindt, hoe warmer deze zal zijn. De warmtestralen worden door de dampkring vastgehouden. De warmte blijft voor een groot gedeelte in de dampkring.
 • 5.2.3 Vocht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 5.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen de kleine en grote kringloop van water?
  Bij de kleine of korte kringloop verdampt zeewater en valt in de vorm van regen direct boven de zee. Bij de grote of lange kringloop verandert waterdamp met name boven pool- en berggebieden in sneeuw. Doordat het lang duurt voordat het via rivieren of zee smelt en weer in de zee terecht komt noemen ze dat de lange of grote kringloop.
 • 5.4.1 Klimaten van de tropische zone (A-klimaten)

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 5.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke oorzaken zorgen voor het verdwijnen van complexe en onvervangbare ecosystemen?
  • de bosbouw: de kap van tropische bomen voor de export
  • het verbranden van bossen om de landbouwgronden uit te breiden
  • houtkap voor het verkrijgen van brandstof
  • ontbossing voor de aanleg van nieuwe wegen en stuwmeren
  • het winnen van grondstoffen door de mijnbouw    
 • Wat is typerend voor het savanneklimaat?
  Natte perioden worden afgewisseld met droge perioden. Hoe dichter bij de keerkringen, hoe droger het is.
 • 5.4.2 Droge klimaten (B-klimaten)

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 5.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer spreek je van een woestijnklimaat?
  Als er jaarlijks minder dan 250mm neerslag valt. Door de geringe neerslag is er geen plantengroei mogelijk. De woestijnen liggen voornamelijk rond de keerkringen.
 • 5.5.3 Verzuring van het milieu

 • Welke stoffen zijn met name verantwoordelijk voor verzuring (zure regen)?
  • Ammoniak: vormt salpeterzuur en is vrijwel volledig afkomstig van de landbouw (mest). Ammoniak zorgt voor 55% van de Nederlandse verzuring.
  • Zwaveldioxide: vormt zwavelzuur en is o.a. afkomstig van raffinaderijen en electriciteitscentrales. Zorgt voor 20% van de verzuring.
  • Stikstofoxiden: vormen salpeterzuur. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van stikstofoxiden. 
  • Vluchtige organische stoffen: veroorzaken smog en zijn o.a. afkomstig van oplosmiddelen, verf , lijm, cosmetica en ruitenreinigingsvloerstof voor auto's. 
  • Fijn stof of aerosolen: met name afkomstig uit het wegverkeer.     

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting