Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Academische Vaardigheden

Vak
- Databases
- adsfasdf
- 2017 - 2018
- Open Universiteit
- Informatica
1035 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Academische Vaardigheden

 • 1 Geestes- en natuurwetenschappen

 • wat is de kern van leereenheid 1
  de recensie biografie Descartes en de Oratie Oomen
 • wat houdt het begrip mathematisering in
  mathematisering is een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid om tot komen tot een abstract wiskundige beschrijving van de ontdekte verbanden
  ook wel
  het bestuderen van de materie als iets dat onderworpen is aan externe invloeden of wetmatigheden zonder een eigen vrije inbreng daarin  
 • wat houdt natuurwetenschappelijke waarneming in
  Natuurwetenschappelijke observatie is geen kwestie van alleen maar goed kijken naar de werkelijkheid. Het is een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid om te komen tot abstract wiskundige beschrijving van de ontdekte verbanden 
 • welke taak is voor de filosofie weggelegd
  filosofie biedt tegenwicht aan dogmatisme, tegen de houding die ervaringen die niet passen bij de als dogma gehanteerde theorie, wegverklaart. Wijsgerige verdieping kan ervoor zorgen dat de zwakkere partij niet wordt weggedrukt door de machtigere partij, omdat wat niet past in het gangbare vertoog niet gehoord en niet serieus genomen wordt.
 • 1.2 werkelijkheid, over materie en geest, alfa en beta, en de zaak van de wijsbegeerte, L.P.M.F. Oomen, oratie

 • waar berust waarneming/observatie van natuurwetenschap (beta) op
  een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid (vb niet enkel waarnemen wat sneller naar beneden valt: het veertje of de zak zand. Wanneer je immers de luchtweerstand abstraheert, dan komen ze allebei tegelijk neer)
 • waar berust waarneming/observatie van de geesteswetenschap (alfa) op
  de geïnterpreteerde werkelijkheid, weergegeven in teksten (alfa's vormen zich een wereldbeeld zonder dat er direct behoefte wordt gevoeld aan staving door een objectieve buitenwereld). 
 • Rede Lecture/The Two Cultures van C.P. Snow

  twee culturen van Snow, natuurwetenschappelijke waarneming, mathematisering en tekstualisering. Snow stelt dat natuurwetenschappers weinig van literatuur en kunst afweten en alfa-wetenschappers de taal van de natuurkunde niet begrijpen.
 • wat zijn de verschillen in alfa en betawetenschappen

  - het onderwerp (subject/object)
  - de methode (alfa: bestuderen literaire, culturele, filosofische en kunstzinnige uitingen van de man/beta: opsporen van de vaste wetmatige verbanden tussen oorzaken en gevolgen)
  - het motief (alfa: gericht op interpreterend verstáán/beta:om te komen tot abstract wiskundig weer te geven verbanden)
  -het verschil in werkelijkheidsopvatting
 • 1.3 uitwerking van de opgaven bij de tentamenstof

 • welk boek schreef Descartes in 1937
  Discours de la Méthode. Verhandeling over de methode om de rede op de juiste manier te leiden en de waarheid in de wetenschappen te zoeken
 • 2 De natuurwetenschappelijke methode

 • Wat houdt volgens Popper de demarcatie tussen kennis en wetenschap in

  het scheiden van wetenschappelijke kennis van pseudo-wetenschappelijke kennis
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart