Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Actoren In De Rechtshandhaving, Collegebundel

216 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - actoren in de rechtshandhaving, collegebundel

 • 3 de bijzondere opsporingsdiensten en toezichthouders

 • 3.1 inleiding

 • geef de verklaring voor de integratie en samenwerking tussen overheidsdiensten.
  diverse diensten hebben specifieke taken op specifieke terreinenen waarop een specifieke wetgeving van kracht is.
 • wat is het grote nadeel van de integratie en samenwerking tussen de overheidsdiensten?
  het zorgt voor een slechtere efficiëntie van de samenwerking omdat mensen en diensten elkaar overlappen in bevoegdheid, kennis en kunde. het word steeds lastiger om activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • 3.2.1 ontstaan van de buiten-politieel handhaving

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat was het griekse onderscheid voor de algemene en bijzondere politie?
  Algemene politie: Astynomos, deze bewaakte de algemene openbare orde.


  Bijzondere politie:  Agoranomon (dit was de marktpolitie) en de Metronomon dit waren de meet en ruilhandelpolitie. zij controleren of de kooplieden wel de juiste maten en gewichten gebruikten 
 • hoe was de politie bij de romeinen geregeld?
  Algemene politie: sensoren, dit was de start politie
  Bijzondere politieaediles, de markt politie.
  Daarnaast was de aan en afvoer van het brood en granen op de markt ook al juridisch geregeld; dit was dus een vorm van bestuursrecht.
 • hoe zag de belastingdienst er eind 19e/ begin 20ste eeuw uit?
  De normale belastingdienst had een dubbele bevoegheid: opsporingsbevoegdheid en controle bevoegdheid. Daarnaast bestond er een rijksadvocaat die een fiscale boetebevoegdheid heeft. daarnaast kan de rijksadvocaat soms alleen en altijd samen met de Ovj een verdacht voor de rechter kan laten verschijnen.
 • hoe is de belastingdienst veranderd vergeleken met de 19e eeuw?
  het vervolgingsbevoegdheid van de rijksadvocaat is afgeschaft
  de opsporingsbevoegdheid is anders geregeld
  de belastingdienst heeft nu zelf de mogelijkheid op fiscale boetes op te leggen. 
 • hoe vond de ontwikkeling naar een apart bestuursstrafrecht plaats?
  deze hele ontwikkeling zorgde voor een minder strafrechtelijke aanpak en een meer krachtdadigere aanpak dmv boetes en dwangsommen. 

  vanaf 1902 steeds meer aparte administatiefrechterlijke colleges. deze kregen na WOII steeds meer de bevoegdheid om bestuursrechtelijke boetes op te leggen. 
  doel: sterkere positie bestuur
  controle: de controle werd uitgevoerd door de bestuursrechter en of de belastingrechter.
  de laatste vebeterstap was het ontstaan van de dwangsom. 
 • 3.2.2 ontwikkelingen in de laatste jaren

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • welk onderscheid word er gemaakt bij het bepalen van een strafinstrument?
  1. punitieve/repressieve handhavingsstrategie: nadruk op afschrikking door het opleggen van een punitieve sanctie.
  2. cooperatieve/preventievehandhavingsstrategie: voorlichting/onderhandeling/overleg om regelnaleving te stimuleren. 
 •  wat zijn de verschillen tussen toezichtstrafrecht en bestuursstrafrecht?
  • binnen het toezichtstrafrecht is er spraken van een algemeen belang. de overheid moet controleren. de burger heeft daarom een medewerkingsplicht. toezichthouders zijn door de overheid aangesteld als onafhankelijke instituten die opereren obv de toezichtwet.-> zodra er sprake is van een verdenking en de overheid van plan is om een straf op te leggen, is er geen sprake meer van toezicht maar van onderzoek. dus de BOA's. deze houden zich bezig met bestuursstrafrecht.  de verdachten mag zich nu beroepen op zijn zwijgrecht, want je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling. 
 • welke belangrijke waarborgen worden er vastgehouden tussen het onderscheid toezichtstrafrecht en bestuursstrafrecht?
  binnen het bestuur: vanaf het moment dat met van plan is om een boete op te leggen gebeuren er een aantal dingen: 
  het opleggen van een boete word gezien als "crimineel charge" volgens het EVRM, dit betekend dus dat hier met een aantal waarborgen rekening gehouden moet worden. namelijk, cautie, fair trail en zwijgrecht. 
  daarnaast mag er geen informatie verstrekken worden onder het mom van toezicht terwijl er eigenlijks sprake is van een onderzoek. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart