Samenvatting Algemene bouwkunde voor makelaars a Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Algemene Bouwkunde Voor Makelaars A

ISBN-13 9789006701012
572 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Algemene bouwkunde voor makelaars a ISBN: 9789006701012

 • 1 Voorschriften, wetten, verordeningen en vergunningen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1

 • Welke wetten , verordeningen en vergunningen zijn er
  - WRO Wet ruimtelijke ordening
  - Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
  - Ww Woningwet
  - Bouwbesluit
  - Bouwverordening
  - Berekeningen en onderzoeken bij aanvraag omgevingsvergunning
  - Overige wetten en vergunningen
 • Wat is een maatschappelijke bestemming?
  Dit is vaak een zorg of zorggerelateerde bestemming
 • Wat houdt de term ziens wijze in?
  Dit is een moment waarop men bezwaar kan maken tegen voorgenomen plannen
 • Waar regel je de vergunning voor een verbouwing?
  Bij het omgevingsloket
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1

 • Wat vloeide er voort uit het rapport dat Koning Willem III in 1855 liet opstellen?
  De woningwet van 1901
 • Na de 2de wereldoorlog werd er in 1950 het distributiesysteem van bouwmaterialen vastgelegd. In welke wet gebeurde dit?
  Wederopbouwwet
 • Wat bleek er uit het rapport dat Koning Willem de III in 1855 liet opmaken over de woonomstandigheden in Nederland.
  Daaruit bleek dat de hygiëne in de steden veel te wensen overliet.
 • De wet op Ruimtelijke Ordening (WRO) werd opgesteld in welk jaar?
  1962
 • 1.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

  Dit is een preview. Er zijn 58 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2

 • Welke omschrijving is juist:
  WRO of 
  Wro?
  Wro, deze is ingegaan op 1 juli 2008 en vervangt de WRO
 • Structuurvisies komen tot stand door overleg van Gemeente met bestuurslagen, overheidsorganen en betrokken maatschappelijke organisaties of partijen en geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied. Waarvoor is de structuurvisie een belangrijk kader voor het gemeente bestuur?
  Voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het nemen van projectbesluiten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart