Internationale samenwerking - Regionale economische samenwerking

5 belangrijke vragen over Internationale samenwerking - Regionale economische samenwerking

Welke vijf vormen van regionale economische samenwerking kunnen er worden onderscheden?

 • Het vrijhandelsgebied
 • De douane-unie
 • De gemeenschappelijke markt
 • De economische unie
 • De politieke unie (hierin kan de eco unie uiteindelijk in uitmonden --> politiek vindt niet langer nationaal plaats)
Rapporteer

Waarin verschilt een douane-unie in vergelijking tot een vrijhandelsgebied?

Douane-unie hanteren de deelnemende landen ook een gemeenschappelijk tarief ten opzichte van landen buiten de douane-unie
Rapporteer

Wat is een politieke Unie?

In een politieke unie vindt de politieke besluitvorming niet langer nationaal, maar supranationaal plaats.
Rapporteer

De EU wordt bestuurd door de besluitvormingsdriehoek bestaande uit:

De Europese Commissie

Het beleidsvoorbereidende en uitvoerende orgaan van de Europese Unie.De Europese Unie bereidt Europese regelgeving voor en houdt toezicht op de uitvoering ervan door nationale overheden. De Europese Commissie heeft het slecht het gemeenschappelijke belang van de EU op het oog.  De commissie zetelt in Brussel en bestaat uit 28 leden, een uit elke lidstaat. De leden worden benoemd door de lidstaten.

De Raad van de Europese Unie

De regeringsleiders van de Europese Unie

Het Europees Parlement.Direct gekozen vertegenwoordiging van de Europese bevolking met een beperkte bevoegdheid tot controle van de EC.
Rapporteer

De EU heeft een aantal taken, liggende op de volgende beleidsterreinen:

Natuurlijke hulpbronnen. Een onafhankelijke, veilige en duurzame voedselvoorziening garanderen
Duurzame groei. De concurrentiekracht van Europa bevorderen en de regionale samenhang versterken
Mondiale partner. Een duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid in de wereld bevorderen
De veiligheid, gezondheid en de rechten van de Europese burgers beschermen
Overige: onder andere administratieve uitgaven.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart