Internationale economische ontwikkelingen - Wereldeconomie in beeld

4 belangrijke vragen over Internationale economische ontwikkelingen - Wereldeconomie in beeld

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderscheidt in de wereldeconomie drie categorieën landen

 • Ontwikkelde industrielanden (advanced economies)
 • Opkomende industrielanden (emerging markets)
 • Ontwikkelingslanden (developing countries)
Rapporteer

Wat is het verschil tussen de eerste en tweede generatie emerging markets in Azië

Bij de tweede generatie is de overgang van een traditionele agrarische economie naar een moderne industriële markteconomie nog in volle gang. Bij de eerste generatie is dit min of meer voltooid.
Rapporteer

Wat zijn de drie belangrijkste oorzaken voor de opkomst van Oost-Azië?

 • Onderwijsbeleid (aan alle lagen van de bevolking)
 • Hoge binnenlandse besparingen en investeringen
 • Overheidsbeleid (gericht op groei en weinig import)
Rapporteer

Noem de twee soorten vormen van groei en geef een korte uitleg

Investeringsgedrevengroei - Productiegroei door een grotere inzet van de productiefactoren kapitaal en arbeid
Innovatiegedrevengroei - Verhoging van de productiviteit van de productiefactoren
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart