Renterisico en rentebeleid

5 belangrijke vragen over Renterisico en rentebeleid

Uit welke stappen bestaat de rentemanagementcyclus?

1.formulering van de doelstellingen (valt samen met rentrisicobeheer)


2.bepaling van de rente-exposure (rentegevoeligheid àvoor welk bedrag staat de onderneming bloot aan rente schommelingen)


3.ontwikkeling van de rentevisie (renteprognose à beschrijving van waarschijnlijke ontwikkelingen in de rente)


4.maatregelen nemen ter beheersing van de renterisico’s (rente-instrumenten)


5.evaluatie
Rapporteer

1 formulering van de doelstellingen:

Renterisicobeheer omvat een beleid dat bedoeld is om het renterisico te minimaliseren. We onderscheiden twee soorten beleid die gevoerd kunnen worden:

 • Een actief rentebeleid
 • Een passief rentebeleid.
Rapporteer

2. bepalen van de rente exposure

Op welke twee manieren bepaalt een organisatie de mate van rente exposure?

- meten van rentegevoeligheid
- geldstroomprogose
Rapporteer

3. ontwikkeling van de rentevisie

Op welke manier heeft de ECB invloed op de geldmarktrente?

De geldmarktrente hangt vooral af van het monetair beleid van een centrale bank.  De beleidsrente – de rente die de ECB in rekening brengt aan banken – is de basis voor Euribor. Deze rente hangt op haar beurt weer af van de inflatieverwachtingen die de ECB heeft.
Rapporteer

4. rentegevoeligheidRentegevoeligheid van een onderneming is afhankelijk van de hoogte van het renterisico. Een management zal hiertoe een effectief rentebeleid willen voeren. Daartoe heeft het de volgende instrumenten ter beschikking:

 • Vervroegde aflossingsclausule
 • Gespreide looptijden
 • Forward rate agreement
 • Renteoptie
 • Renteswap
 • Keuze type lening
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart