Vraag naar geld en monetair beleid - Vraag naar geld

6 belangrijke vragen over Vraag naar geld en monetair beleid - Vraag naar geld

Motieven aanhouden geld

transactie motief
oppot motief (voorzorgmotief)
speculatie motief
Rapporteer

Wat is een motief voor de vraag naar actief kasgeld?

Transactiemotief, er is immers geld nodig om producten te kunnen kopen
Rapporteer

Waar hangt de vraag naar inactief kastgeld vanaf?

De vraag naar inactief kasgeld hangt af vooral af van de hoogte van de rente (verwachting).

Het aanhouden van liquide middelen gaat gepaard met gemiste opbrengsten.  Veranderingen in de rentevoet leiden tot een verandering in de gemiste opbrengsten van het aanhouden van kasvoorraden. Naarmate de rente hoger is, zijn ook de gemiste opbrengsten van het aanhouden van liquide middelen hoger. Het wordt dan aantrekkelijker om het inactieve kasgeld rentedragend te beleggen. Omgekeerd zal de vraag naar inactief kasgeld groot zijn als de rente laag is.
Het aanhouden van kasvoorraden gaat dan immers gepaard met lage gemiste opbrengsten.
Rapporteer

Wanneer stijgt de vraag naar geld, en vanwege welk motief?


§ De economie groeit (transactiemotief) (-)
§Het algehele prijspeil stijgt (transactiemotief) (-)
§Het vertrouwen afneemt (voorzorgsmotief) (-/+)
§De rente laag is (speculatiemotief) (+)
§De renteverwachting stijgt (speculatiemotief) (-)
Rapporteer

Welke invloed heeft het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de omloopsnelheid van het geld en de benodigde geldhoeveelheid?

Het geld kan hierdoor sneller circuleren. hierdoor kan het vaker gebruikt worden voor aanschaf van goederen en diensten. de omloopsnelheid stijgt. Er is daardoor een minder grote geldhoeveeheid nodig.
Rapporteer

Op welke manier heeft rente invloed op de omloopsnelheid van geld

de hoogte van de rente (lage rente leidt tot een lage omloopsnelheid, want geld wordt
vastgehouden uit voorzorg)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart