Hof van Cassatie - De bevoegdheden - Bijzondere bevoegdheden

6 belangrijke vragen over Hof van Cassatie - De bevoegdheden - Bijzondere bevoegdheden

Welke bijzondere bevoegdheden liggen bij het Hof van Cassatie?

user-selectuser-select
  user-selectuser-select
 • De vorderingen TOT nietigverklaring WEGENS machtsoverschrijding van handelingen gesteld door bepaalde personen
 • user-selectuser-select
 • De vorderingen TOT onttrekking VAN de zaak AAN de rechter
 • user-selectuser-select
 • Het verhaal OP de rechter
 • user-selectuser-select
 • Het regelingen VAN rechtsgebied
 • user-selectuser-select
 • De conflicten VAN bevoegdheiduser-selectuser-select
Rapporteer

Wanneer legt een rechtszoekende een vordering TOT onttrekking VAN de zaak AAN de rechter neer?user-select

Als de rechtszoekende twijfelt AAN de strikte onpartijdigheid VAN de magistraat DIE kennis neemt VAN de zaak DOORDATuser-select
user-select
  user-select
 • De rechter te nauw verbonden is met een van de partijen
 • user-select
 • Andere bijzondere feitelijke omstandigheden de onpartijdigheid van de rechter schadden.
Rapporteer

Waar kan men de rechtsregels betreffende "het verhaal van de rechter" vinden?

user-select
  in het Gerechtelijk Wetboek.user-select
  user-select
   Rapporteer

   Wanneer stelt een rechtszoekende "een vordering tot regeling van rechtsgebied" in?

   ALS de verschillende beslissingen met kracht van gewijsde strijdig zijn en dit niet meer kan gewijzigd worden DOOR de verschillende rechtscolleges DIE afzonderlijk beslissingen hebben uitgesproken OVERuser-select
   user-select
    user-select
   • 1 zelfde vordering
   • user-select
   • Meerdere vorderingen die samenhangen.
   Rapporteer

   Wat is het gevolg als het Hof van Cassatie de vordering tot regeling van rechtsgebied beaamt?

   user-select
    user-select
   1. Het Hof van Cassatie zal alle beslissingen vernietigen
   2. user-select
   3. Het hof van Cassatie zal alle partijen verwijzen naar de rechter die het Hof  aanwijst.
   Rapporteer

   Over welke "conflicten van bevoegdheid" doet het Hof van Cassatie uitspraak?

   OVER de bevoegdheidsconflicten TUSSENuser-select
   user-select
    user-select
   • De administratieve rechtscolleges
   • user-select
   • De rechtscolleges van de rechterlijke macht.
   Rapporteer

   De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

   • Een unieke studie- en oefentool
   • Nooit meer iets twee keer studeren
   • Haal de cijfers waar je op hoopt
   • 100% zeker alles onthouden
   Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
   Trustpilot-logo
   • Hogere cijfers + sneller leren
   • Niets twee keer studeren
   • 100% zeker alles onthouden
   Ontdek Study Smart