Procedures - De verzoening - Het verloop

5 belangrijke vragen over Procedures - De verzoening - Het verloop

Wanneer heeft de wet bepaald dat er een verzoeningsprocedure moet plaatsvinden.

user-select
  user-select
 • Bij arbeidsgeschillen
 • user-select
 • Bij familiale betwistingen
 • user-select
 • Bij geschillen IN VERBAND MET pacht
Rapporteer

Hoe verloopt een zitting bij een verzoeningsprocedure?user-selectuser-select

user-selectuser-select
  user-selectuser-select
 1. De aanvragende partij legt zijn standpunt uit TEGENOVER de tegenpartij
 2. user-selectuser-select
 3. Dan start de bemiddeling VAN de vrederechter OM te bekijken ALS er een vergelijk mogelijk is.
 4. user-selectuser-select
 5. Er wordt een proces-verbaal opgesteld WAARIN
 6. user-selectuser-select
   user-selectuser-select
  1. wordt opgetekend DAT er een verzoening is bereikt
  2. user-selectuser-select
  3. alle partijen, de rechter en de griffier het proces-verbaal ondertekenen
Rapporteer

Wat gebeurd er als één van de partijen niet verschijnt?

Dan kan er geen akkoord bereikt worden, WANT hiervoor moeten alle partijen aanwezig zijn MET ALS GEVOLG DAT de rechter geen uitspraak kan doen WAARDOOR de verschenen partij een procedure kan starten OM de veroordeling VAN de tegenpartij te bereiken.
Rapporteer

Welk einde kan de oproeping hebben bij een verzoeningsprocedure?user-select

user-select
  user-select
 1. Eén van de partijen verschijnt niet (meestal de tegenpartij)user-select
 2. user-select
 3. Alle partijen verschijnen wel
 4. user-select
   user-select
  • Er is een akkoord bereikt
  • user-select
  • Er is geen akkoord bereikt
Rapporteer

Wat betekent de juridische waarde van het proces-verbaal?

Dat één VAN de partijen BIJ niet naleving VAN het vonnis kan vragen AAN een gerechtsdeurwaarder OM de tegenpartij daartoe te dwingen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart