Arbeidsrechtbanken - De procedure - Verloop procedure bij de sociale zaak

5 belangrijke vragen over Arbeidsrechtbanken - De procedure - Verloop procedure bij de sociale zaak

Binnen welke termijn moet het verzoekschrift ingesteld zijn?

Principieel BINNEN de 3 maanden NA kennisgeving VAN de betwiste juridische akte, MAAR hierop zijn er uitzonderingen.
user-select
Rapporteer

Hoe kunnen de partijen verschijnen in de zitting bij een sociale zaak?user-select

user-select
  user-select
 • In persoon
DOOR zich te laten vertegenwoordigen DOORuser-select
  user-select
 • Hun advocaat
 • user-select
 • Een gemactigde
Rapporteer

Wie is een gemachtigde om een partij te vertegenwoordigen op de zitting bij een sociale zaak?user-select

user-select
  user-select
 • De echtgenoot
 • user-select
 • Een bloed- OF aanverwant
 • user-select
 • Een afgevaardigde VAN
 • user-select
   user-select
  • Een representatieve organisatie VAN
  • user-select
    user-select
   • Arbeiders
   • user-select
   • Bedienden
   user-select
  • Een sociale organisatie DIEuser-select
   De belangen behartigt VANuser-select
   De groep personen DIEuser-select
   Bij de wetgeving TER ZAKEwordt bedoeld.
Rapporteer

Wie kan een poging tot minnelijke schikking ondernemen?

De rechter
Rapporteer

Wat is een provisioneel vonnis?

Een vonnis DIE uitgesproken wordt DOOR de rechter OM een voorlopig bedrag toe te kennen IN AFWACHTING VAN een definitieve uitspraak.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart