Samenvatting Als opvoeden niet vanzelf gaat : orthopedagogiek in de praktijk Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Als Opvoeden Niet Vanzelf Gaat : Orthopedagogiek In De Praktijk

- Liesbeth van Hoof, et al
ISBN-10 9006978000 ISBN-13 9789006978001
359 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Als opvoeden niet vanzelf gaat : orthopedagogiek in de praktijk Auteur: Liesbeth van Hoof, Marleen de Vries Mondeljaa Stephan Maaskant ISBN: 9789006978001

 • 1 Wat is orthopedagogiek?

  Dit is een preview. Er zijn 22 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1

 • Regulatieve cyclus bestaat uit 7 dingen

  1. Probleemstelling ; definitie probleem, hulpvraag stellen.

  2. Reflexieve pauze ; oorzaak - gevolg.

  3. Diagnose ; definitie hoofdprobleem.

  4. Plan maken ; lange en korte termijn doelen formuleren.

  5. Reflexieve pauze ; werkdoelen met middelen formuleren.

  6. Ingreep ; plan uitvoeren.

  7. Evaluatie ; vooruitgang evalueren.

 • Wat zijn de opvattingen van J.F.W. Kok over opvoeden?
  - Kok spreekt van een groeiend kindperspectief bij een afnemend opvoedersperspectief. Er vindt een verschuiving plaats naar meer verantwoordelijkheid voor het kind en daarmee gaat opvoeden naarmate het kind ouder wordt, langzaamaan over in (be)geleiding. 
  - Opvoeden is een 'samen op weg zijn, zonder het waarheen te kennen'. Hij heeft het niet over het doel van opvoeden, maar over perspectief. 
  - Mensen worden geboren met een startpakket als bagage met ontwikkelingsmogelijkheden die tot uiting komen in interactie met de omgeving. Ontwikkelen van eigenheid. 


 • Wat moeten ouders beheersen in de opvoeding?
  - Ouders moeten sensitief en responsief zijn. Wanneer ouders dit doen gaat het proces van het ontwikkelen van eigenheid van het kind beter. 
 • Met welk werkgebied heeft de orthopedagogiek voornamelijk te maken?

  Overlap met ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Triade autisme volgens DSM-IV

  Communicatie ; stoornissen in sociale contacten.

  Taal ; stoornissen in verbale en non-verbale communicatie.

  Motorische onrust ; beperkte, herhalende stereotype patronen.

 • Wat is de reden dat het aantal jongeren in de hulpverlening groeit?

  (Smeets)
  Jeugdtoleratieniveau: men kan weinig hebben van de jeugd
  Psychologisering: Opvoedingsproblemen wordt gemakkelijker contact gelegd met hulpverlening. stempel op het kind. 
  Criminalisering: problematisch gedrag wordt steeds vaker gezien als crimineel gedrag wat vervolging nodig heeft. 

 • Welke ontwikkelingen/ moeilijkheden komen er vaker voor bij bureau Jeugdzorg? Uitgezocht door commissie Heijnen?

  Multiproblematiek 

  Medicalisering

  Onvoldoende eerstelijnszorg

  Perverse prikkels 

   

 • Op welke competenties is de maatschappij & het onderwijs gericht en wat is hier de tegenhanger van?

  Gericht op: zelfstandigheid, samenwerken, plannen. 
  Empowerment is de tegenhanger. - Krachten worden benadrukt. 

 • Wie benadrukt de opvoedingsimpasse en wat houdt dat in?

   

  Meneer Sleutel. De opvoeder vind dat hij of zij niet geslaagd is in de opvoeding van het kind. Ze weten niet meer wat ze moeten doen en zijn vaak al te laat om aan de bel te trekken voor opvoedingshulp. 

 • Welke definitie heeft de Ruijter bedacht over de orthopedagogiek?

   

  de wetenschap over en ten bate van de 

  hulpverlening aan betrokkenen van een stagnerende 

  opvoeding.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart