Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

Vak
- Americana
- Frank Inklaar, Jeroen Vanheste, Jan Oosterholt, Jos Pouls
- 2017 - 2018
- Open Universiteit
- Algemene cultuurwetenschappen
288 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

 • 0 Inleiding tot de cursus

 • Welk thema staat centraal in deze cursus (3)?
  -Wat: Reflecties op de Verenigde Staten van Amerika
  -Door wie: door Europeanen (en Nederlanders in het bijzonder)
  -Wanneer: Gedurende de twintigste eeuw
 • Wat zijn de 5 thema's die in het boek aan de orde komen?
  Thema 1: Anti-amercanisme in het Interbellum
  Thema 2: You too can be like us
  Thema 3: Near to nothingness
  Thema 4: Amerikanisme en post-modernisme
  Thema 5: Niet Amerika maar Disneyland first!
 • 0.1 Een interdisciplinaire cursus en Amerikanistiek

 • Waarmee houdt men zich in de amerikanistiek zoal bezig (3) en wat is er kenmerkend aan deze studierichting (2)?
  Amerikanistiek is de studie van de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van:
  ---geschiedenis
  ---cultuur
  ---samenleving
  NB. De koloniale periode is hierbij inbegrepen

  Kenmerk: de geografische afbakening van het onderzoeksobject, met
  ---Interdisciplinair onderzoeksklimaat
  ---Ook mono-disciplinaire studies
 • Binnen de amerikanistiek (American Studies) zijn zowel Amerikaanse als Europese onderzoekers actief. Op welk onderzoeksterrein zijn (volgens prof. Rob Kroes) de niet-Amerikaanse onderzoekers in het voordeel?
  Bij 'studies die in brede zin te maken hebben met problemen van beeldvorming, perceptie en invloed'.
 • Het onderwerp van deze cursus valt binnen de zgn. Europese amerikanistiek. Wanneer is daar sprake van (2)?
  Bij bestudering van de VS in studies waarbij
  ---het perspectief in Europa ligt
  ---grondige achtergrondkennis van de Europese context is vereist
 • 0.2 Waarom reflecteren Europeanen op Amerika?

 • Waarin ligt voor Europeanen de aantrekkingskracht  van het reflecteren op Amerika (2)?
  -Herkenning: Amerika is een soort contrapunt voor Europa: Amerika is 'de ander die bekend is', tegelijkertijd anders en verwant
  -Relevantie: Amerika werd in de twintigste eeuw (The American Century) steeds relevanter voor Europa:
  ---op cultureel gebied
  ---op militair gebied
  ---op economisch gebied
 • In de oudheid en de Middeleeuwen had men al een symbolisch mythisch beeld van Amerika dat een rol is blijven spelen bij de latere reflecties op Amerika. Welk beeld was dat?
  Het beeld van een land van belofte, van een verloren (en weer gevonden) paradijs
 • Na de ontdekking van Amerika door Columbus (1492) kwamen er beschrijvingen van het land en zijn bewoners naar Europa. Welke twee (tegengestelde) beelden van de oorspronkelijke bewoners kreeg men voorgeschoteld?
  1.Zachtaardige wezens, nobele wilden in een staat van onschuld en paradijselijke naaktheid
  2.Primitieve, woeste, barbaarse, mensen-etende wilden
 • De Heliotropische mythe (die tot in de 18e eeuw in de belangstelling stond) is een andere eeuwenoude wortel die de Europese belangstelling voor Amerika heeft gevoed. Wat houdt deze mythe in?
  Volgens de heliotropische mythe volgen de beschavingen elkaar op, van oost naar west, met de klok mee:
  De Amerikaanse beschaving zou de logische opvolger zijn van de Europese
 • 0.3 Analytisch kader van Kroes

 • Waartoe dient het analytisch kader dat door Rob Kroes ontwikkeld is (boek 'De leegte van Amerika')?
  Om grip te krijgen op het grote aantal metaforen en stereotypen over Amerika en de Amerikanen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag