Sensoriek - Sensoren - Indeling van sensoren

9 belangrijke vragen over Sensoriek - Sensoren - Indeling van sensoren

Op welke 2 manieren kan je de sensoren waarover de mens beschikt indelen?

 1. herkomst prikkel
 2. aard van de prikkel
Rapporteer

Welke 3 types zijn er, uitgaande van de plaats vanwaar de prikkel afkomstig is?

 • exterosensoren, gevoelig voor prikkels uit de buitenwereld
 • interosensoren, gevoelig voor verandering in het lichaam
 • propriosensoren, gevoelig voor de stand van het lichaam zelf
Rapporteer

Hoe worden de sensoren in dwarsgestreepte spieren genoemd?

Spierspoeltjes => ze zijn gevoelig voor lengteveranderingen van de betreffende spier.
Rapporteer

Wat is de functie van gewrichtssensoren?

Ze registreren veranderingen in de stand van de gewrichten.
Deze info maakt het bv. mogelijk om je wijsvinger met je ogen dicht naar het puntje van je neus te brengen.
Rapporteer

Wat zijn de 5 typen sensoren die we onderscheiden?

 • chemosensoren, gevoelig voor chemische prikkels
 • mechanosensoren, gevoelig voor verandering van eigen celvorm
 • thermosensoren, gevoelig voor temperatuurveranderingen
 • elektromagnetische sensoren, gevoelig voor lichtprikkels
 • pijnsensoren, gevoelig voor (dreigende) beschadiging
Rapporteer

Waar worden chemische prikkels door veroorzaakt?

 • reukstoffen
 • smaakstoffen
 • koolstofdioxide
 • zuurstof
 • zuren
Rapporteer

Waar worden mechanosensoren door geprikkeld?

Door de verandering van de eigen celvorm.
Rapporteer

Waar komen elektromagnetische sensoren (of ook wel lichtsensoren of fotosensoren genoemd) voor in ons lichaam?

Netvlies van de ogen (exterosensoren).
Rapporteer

Waar zijn pijnsensoren specifiek gevoelig voor?

Voor beschadiging of dreigende beschadiging.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart