Samenvatting: Anders Kijken | 9789036808439 | J Willemse

Samenvatting: Anders Kijken | 9789036808439 | J Willemse Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Anders kijken | 9789036808439 | J. Willemse

 • 1 Het karakter en de plaats van de systeemtheorie

  Dit is een preview. Er zijn 35 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat heeft Freud ontwikkeld, wanneer en welke fasen benoemt hij daarbij?

  In 1920-1939 heeft hij de Psychoanalyse ontwikkelt bestaande uit een psychoanalytische theorie en de psychoanalytische therapie. De fasen die hij benoemt zijn de orale fase, anale fase en de fallische of genitale fase.
 • Wat is Systeem benadering

  De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. De systeembenadering is een uitwerking van algemene systeemtheorie, en is in verschillende vakgebieden uitgewerkt.
 • Wat houdt de psychoanalytische theorie in en wie is deze?


  Freud ontwikkelde deze theorie waarbij het gaat om de dynamiek van de psychische processen van de mens die deels

  onbewust zijn en bepaald worden door verdringing en afweermechanismen. Afweer heeft te maken met de inhoud die bewust is en angstig, pijnlijk of onaanvaardbaar is.
 • Het verschil tussen de voorgaande stromingen en de systeemtheorie?

  • Voorgaande stromingen (Psychoanalyse, Behaviorisme en Humanisme) zijn vooral gericht op bestudering en behandeling van de individuele persoon.
  • De systeemtheorie is gericht op het individu in zijn omgeving als onderwerp.
 • Hoe ontwikkelt zich een fase in de ontwikkelingtheorie en volgens welke theorie en van wie is deze theorie persoon?

  Als de elementen uit de 3 fasen niet volledig worden doorgewerkt door een kind, kan er een persoonlijkheidsstoornis ontstaan of een psychische aandoening. Ontwikkelingspsychologie van Freud
 • Wat is de betekenis van Positief Heretikettering?
  • 1.Wanneer cliënt een probleem als negatief ervaart,
   een nieuwe, positieve betekenis geven aan ditzelfde probleem
   Vb: traagheid cliënt in verband brengen met goed nadenken
   2.Wanneer cliënt een negatief motief geeft voor eigen gedrag, voor ditzelfde gedrag een positief motief aandragen.
   Vb: volle agenda is gevolg van brede interesse cliënt.
 • Noem 5 voorbeelden van individu-overstijgende sociale systemen:

  • gezinnen
  • leefgroepen
  • teams
  • organisaties
  • wijken
 • Voorbeeld uitgangspunt: Het geheel is meer dan de som van de delen

  Het kenmerk niet- optelbaarheid staat hierin centraal.
  Niet optelbaarheid verwijst naar het karakter en de eigenschappen van het systeem als geheel en niet van de individuen.

  vb. In een orkest gaat het niet om een eigen prestatie, maar om ieders bijdrage aan het geheel.
 • Het systeem probeert zich op allerlei manieren aan te passen, omdat het wil overleven.

  Feedback en lenigheid zijn belangrijke begrippen die hierin centraal staan.

  vb. Een organisatie stelt haar doelen bij als blijkt dat de oude doelen niet meer voorzien in de behoeften van de samenleving.
 • Voorbeeld uitganspunt: Het systeem heeft de eigenschap zichzelf te handhaven en te blijven voortbestaan wanneer het eigenlijk geen recht van bestaan meer heeft.

  Vb. b. De St. Buitenlandse Werknemers Midden- Nederland werd overbodig toen de regering bepaalde dat de hulpverlening aan allochtonen vanaf een bepaald moment tot de reguliere taken van het algemeen maatschappelijk werk zou gaan behoren. De instelling heeft zichzelf toen gepositioneerd als een tweedelijnsinstelling, die zich ten doel stelde de deskundigheid te bevorderen van eerstelijnshulpverleners op het gebied van de hulpverlening aan allochtonen. Een kwestie van overleven en blijven voortbestaan

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart