Samenvatting Arbeidsrecht in de praktijk Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Arbeidsrecht In De Praktijk

- D M van Genderen, et al
ISBN-10 9012405939 ISBN-13 9789012405935
474 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Arbeidsrecht in de praktijk Auteur: D M van Genderen Pieter Sietse Fluit M E Stefels J P Volk Diana Judith Benvenuta Wolff ISBN: 9789012405935

 • 1 De arbeidsovereenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 24 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vereisten voor het sluiten van een (arbeids)overeenkomst?
  1. Wilsovereenstemming (aanbod en aanvaarding);
  2. Handelingsbekwaam, let op art. 7:612;
  3. Geoorloofdheid (niet in strijd met openbare orde, de wet of de goede zeden art. 3:40)
 • Wat zijn de 4 aspecten dat we weten dat er een arbeidsovereenkomst is gesloten?
  1. Definitie van arbeidsovereenkomst (7:610);
   1. arbeid: persoonlijk verrichten, mag niet door iemand anders;
   2. tegen loon: in geld of natura (bijv een woning);
   3. in dienst: sprake van een gezagsverhouding;
    • materieel gezagsbegrip: hoe moet de arbeid worden verricht;
    • Formeel gezagsbegrip: wat is de organisatie (werktijden, vakantie, ziekmelding)
  2. Het gebruik van 3 arresten;
   1. het groen/schoevers-arrest
   2. het gouden kooi-arrest
   3. het imam-arrest
  3. De vermoedens van arbeidsovereenkomst (7:610a) en arbeidsomvang (7:610b);
  4. De wet DBA.
 • Wat zijn de bronnen van het arbeidsrecht?
  1. Internationaal recht en Europees recht
  2. Wetten
  3. Individuele overeenkomst
  4. Het CAO-recht
  5. Jurisprudentie
  6. Gewoonterecht
 • Wat is de definitie van de overeenkomst aanneming van werk? (7:750 e.v.)
  Een overeenkomst waarbij iemand zich verplicht:
  • tegen een bepaalde prijs
  • in opdracht van de aanbesteder een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen
  • zonder dat een gezagsverhouding tussen partijen bestaat
 • Waarvoor dient de Wet DBA?
  • Afschaffing VAR-verklaring- misbruik Per 1 mei 2016 in werking getreden

  • Modelovereenkomsten
  • Controleren op de werkvloer conform overeenkomst
 • Wat zijn de kenmerken van een arbeidsovk voor bepaalde tijd?
  • geen opzegging nodig
  • wel aanzegging nodig
  • geen ontslagvergunning UWV of toestemming kantonrechter nodig automatisch einde (van rechtswege)
  • einde van de arbeidsovereenkomst is bekend of vooraf bepaalbaar
 • Wat is het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  De WAB beoogt de kloof tussen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract kleiner te maken.
 • Wat zijn maatregelen die de WAB hiervoor neemt?
  1. Werkgever betaalt lagere WW-premie bij vast contract dan bij flexibel contract.
  2. Nieuwe ontslaggrond: cummulatiegrond.
  3. Wijziging transitievergoeding
  4. Wijziging ketenregeling
  5. Positie payrollwerknemers verbetert.
  6. Oproepovk: min. oproeptermijn van vier dagen.
 • Wat zijn de twee oproepovereenkomsten?
  1. Aok met uitgestelde prestatieplicht
   • Zie blz 15-16 voor beschermende bepalingen
  2. Voorovereenkomst 
   • let op art. 7:668a BW
 • Wat voor werknemers zijn payrollmedewerkers?
  Payrollmedewerkers zijn werknemers die op papier in dienst zijn bij een bedrijf dat aan payrolling doet. Ze werken bij een andere werkgever (de opdrachtgever/inlener).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart