Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'loon', 'werkgever' en 'szw', komende uit:

- Lydia Janssen, et al
ISBN-13 9789037244762
150 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over loon, werkgever, szw

Waardoor word de vrijheid om de hoogte van de loon te bepalen beperkt?(3):
1. Het wettelijk minimumloon
2. De cao
3. De wetgeving op het terrein van gelijke behandeling
Rapporteer
Voor wie geldt per leeftijd het minimumjeugdloon als ondergrens?
Voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar.
Rapporteer
Wat kan er gebeuren als een werkgever zijn werknemers minder dan het minimumloon betaalt?(2)
- De werkgever kan een boete krijgen door de inspectie SZW
- De werkgever kan een dwangsom opgelegd krijgen door de inspectie SZW die hij moet betalen als hij opnieuw te weinig loon betaalt.
Rapporteer
Wat gebeurd er als de werkgever het loon niet op tijd uitbetaald?(3)
-  De eerste 3 dagen kost het de werkgever nog niets.
-  Van de 4e tot en met 8ste dag heeft de werknemer recht op een vertragingsschade van 5% van het loon per dag.
-  Daarna komt er per dag nog eens 1% van het loon bij tot een max.  van 50% van het loon.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart