Samenvatting: Arbeidsrecht | 9789089746771 | M Treep

Samenvatting: Arbeidsrecht | 9789089746771 | M Treep Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Arbeidsrecht | 9789089746771 | M. Treep

 • 1 module 1/ hoofdstuk 1 rechtsgebieden en rechtsbronnen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe vertalen maatschappelijke veranderingen zich kwa regels?

  in de wetgeving en jurisprudentie
 • Waarom zijn de begrippen recht en wet niet bepaald identiek?

  slechts een gedeelte van de bij ons geldende rechtsnormen is expliciet in de wet vastgelegd.
 • Hoe wordt er aangegeven dat het begrip recht ruimer is dan de wet?

  doordat er interpretatieruimte is om te handelen naar wat redelijk, billijk, gebruikelijk of algemeen maatschappelijk aanvaardbaar is. 
 • 1.1 rechtsgebieden

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk recht betreffen de verhouding tussen overheidsorganen onderling of die regels bevatten ten aanzien van de overheid in haar gezagskwaliteit als overheid ten opzichte van de burger.

  Dit noemen wij publiekrecht publiekrecht

 • Wat zijn de belangrijke onderdelen die behoren tot het publieksrecht?

  De grondwet met de grondrechten, het kiesrecht, de verhouding regering-parlement, de regelgeving ten aanzien van gemeente en provincies en de organisatie van de rechterlijke macht.

 • Op welke gebieden heeft de overheid meer terrein naar zich toegetrokken sinds de komst van de sociale verzorgingsstaat?

  Sociale economie(arbeidsbeschermende wetgeving, sociale zekerheid en sociale voorzieningen), onderwijs, ruimtelijke ordening, milieu bescherming. 

 • Waar vallen deze onderdelen van het recht, met alle bijbehorende wetten, maatregelen en uitvoeringsbesluiten onder?

  Deze rekenen wij tot het bestuurs-- of administratie recht.

 • Wat bevat het personen- en familierecht?

  Het personen- en familierecht bevat onder meer regels omtrent ouderlijk gezag, voogdij, huwelijk en echtscheidingen.

 • Welke rechten vallen nog meer onder het vermogensrecht? Wat is een belangrijk onderwerp in dit recht?

  De rechten die onder het vermogensrecht vallen zijn, erfrecht, goederenrecht en verbintenisrecht. Een belangrijk onderwerp in dit recht is eigendom.

 • Hoe worden koop- huur- en arbeidsovereenkomsten genoemd? Onder welk recht vallen deze overeenkomsten?

  Koop- huur en arbeidsovereenkomsten worden verbintenissen genoemd. Deze overeenkomsten vallen onder het verbintenissenrecht.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart