Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'migratie', 'land' en 'migranten', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Arts&Patient 3
- 2021 - 2022
277 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over migratie, land, migranten

Wat is condición migrante?
Condición migrante: de situatie waarin veel migranten zich bevinden waarbij verdriet, heimwee, gemis aan een sociaal netwerk, niet vertrouwd zijn met het nieuwe land, laag inkomen en een minder goede behuizing van pas komen.
 • Combinatie van directe gevolgen van de migratie en de lage sociaaleconomische status in Nederland
 • Beide kunnen leiden tot gezondheidsproblemen op lichamelijk en psychisch gebied
Rapporteer
Welke twee vormen van arbeidsmigratie zijn er?
 • Circulaire migratie: hierbij wisselen migranten het werk op een andere plaats af en keren periodiek terug naar huis
 • Permanente migratie: hierbij gingen mensen oorspronkelijk voor een tijdelijke periode naar het buitenland voor werk, maar om welke reden dan ook niet terugkeerden e zich permanent vestigden in het nieuwe land
Rapporteer
Welke categorieën migranten zijn er?
 • Eerste generatie arbeidsmigranten (gastarbeiders) en hun in het buitenland geboren partners en kinderen
 • De tweede en derde generatie
  • In Nederland geboren kinderen en kleinkinderen van migranten
 • Mensen die naar Nederland zijn gekomen voor gezinshereniging en huwelijk
 • Erkende vluchtelingen
 • Asielzoekers
 • Illegalen
 • Studenten of hoogopgeleide werknemers met een tijdelijk arbeidscontract
  • expats en kennismigranten
 • Historische minderheden
  • zigeuners en joden
 • Westerse allochtonen
 • Migranten uit vroegere kolonien
  • Molukkers, Indo's, Surinamers en Antillianen
Rapporteer
Vluchtelingen en asielzoekers in Nederland
 • Aanvragen asielaanvraag: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
  • Deze status kan gedurende een aantal jaar (3-5 jaar) ingetrokken worden, als de situatie in het land van herkomst verbeterd
 • Na afloop van die periode kan de vluchteling een aanvraag indienen voor een vergunning voor onbepaalde tijd asiel.
  • erkende vluchteling
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart