Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'pulmonale', 'astma' en 'copd', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Arts&Patient 3
- 2021 - 2022
277 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over pulmonale, astma, copd

Wat zit er allemaal in de nasale secretie?
 • IgA-antilichamen
 • Lysozymen
 • Interferonen
Rapporteer
Wat is de voornaamste veroorzaker voor respiratie?
Arteriele pH.
 • Staat nauw in verband met partiele druk CO2 in arterieel bloed
Rapporteer
Wat is de pathogenese achter allergische rhinitis?
 • Productie van mucus komt door parasympathische stimulatie
 • B-cellen produceren IgE-antilichamen tegen het allergeen
 • IgE bindt aan mestcellen -> vrijkomen histamine, prostaglandinen en cytokinen
 • Deze zorgen voor de symptomen als niezen, jeuk en nasale congestie
 • Allergenen worden ook gepresenteerd aan T-cellen, waardoor B-cellen nog meer gestimuleerd worden en er een Th2-respons wordt geactiveerd, waardoor ook eosinofielen en basofielen aangetrokken worden -> chronische zwelling
Rapporteer
Welke 3 mechanismen kunnen de stroming van lucht limiteren bij COPD?
 • Verlies aan elasticiteit
 • Inflammatie en verlitteking
 • Mucus dat de luchtweg blokkeert
Rapporteer
Wat gebeurt er in de latere stadia van COPD?
 • Respiratoir falen
 • Chronische alveolaire hypoxie en hypercapnie leiden tot constrictie van de pulmonale arterien en pulmonale hypertensie
 • De nier wordt hypoxisch bij respiratoir falen -> water en natrium kunnen niet goed worden uitgescheiden -> pulmonale hypertensie en rechterventrikelhypertrofie
Rapporteer
Wat is de pathogenese van astma?
Bij chronische astma is er een verandering van de structuur en functie van de luchtwegen.
 • Epitheel ondervindt hierdoor stress -> kwetsbaarder voor infecties
 • Ook verdikking van het basaalmembraan door verhoging van collageendepositie en proteoglycanen
 • Ook hyperplasie van gladde spiercellen -> te veel en te makkelijk samen trekken
 • Zowel centrale als perifere zenuwen dragen bij aan prikkelbaarheid van astmatische luchtwegen
  • Afgifte acetylcholine zorgt voor contractie
Rapporteer
Idiopathische pulmonale fibrose (IPF)
 • Progressieve en uiteindelijk fatale ziekte
 • Normale longgebieden onderbroken door gebieden met fibrose
 • Wondgenezingsmechanisme is ongecontroleerd -> overproductie fibroblasten en depositie van toegenomen extracellulaire matrix -> verstoorde structuur longparenchym -> verlies van elasticiteit en vermogen van gasuitwisseling -> respiratoir falen
 • Presentatie: toegenomen benauwdheid gepaard met hoesten
Rapporteer
Welke granulomateuze longziekten met vasculitis zijn er?
Er zijn 2 groepen:
 • Respiratoire manifestaties van systemische ziektes
 • Aandoeningen met anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA's)


 • Wegener's granulomatose: beinvloedt kleine arterien, ook huid & zenuwstelsel
 • Chrug-Strauss syndroom: mannen rond de 40, presentatie met rhinitis en astma
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart