Samenvatting: Basisboek Bedrijfseconomie | 9789001738228 | Brouwers M P

Samenvatting: Basisboek Bedrijfseconomie | 9789001738228 | Brouwers M P Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van basisboek bedrijfseconomie | 9789001738228 | Brouwers M.P

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • 1.1 Economie en bedrijfseconomie

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Economische wetenschap (economics)

  Houdt zich bezig met de vraag - stukken die samenhangen met het streven naar welvaart van de mensen. Dus hoe kan iemand optimaal voorzien in goederen en diensten, dat wil zeggen met gering mogelijke opoffering van middelen.
 • 1.2 Kenmerken van ondernemingen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Twee markten in een productieorganisatie

  Op de inkoopmarkt worden de productiemiddelen verkregen.
  Op de verkoopmarkt worden de geproduceerde goederen of diensten verkocht. 
  De productiemiddelen kunnen bestaan uit grondstoffen enerzijds en uit machines, gebouwen en dergelijke anderzijds. Uiteraard vormt de arbeidskracht van de medewerkers ook een productiemiddel.
 • 1.3 Kenmerken van non-profitorganisaties

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn particuliere non-profitinstellingen?

  Dit vormt een rijke verscheidenheid aan organisaties.
 • 2.3 Partnerschappen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het commanditaire vennootschap?

  Hierbij vindt er een gedeeltelijke scheiding plaats tussen leiding en eigendom: bij die rechtsvorm zijn er commanditaire vennoten die wel eigenaar zijn omdat ze ev ter beschikking hebben gesteld, maar die niet belast zijn met de leiding van de onderneming.
 • 2.6 Vereniging en stichting

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in twee opzichten in haar rechten beperkt:

  1. De vereniging kan geen registergoederen in eigendom verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn.
  2. De bestuurders zijn naast de vereniging persoonlijk voor schulden aansprakelijk.
 • 4 Financiele overzichten

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • 4.2 Balans en resultatenrekening

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de Staffelvorm ? (verticale vorm)

  De activa en het vermogen wordt bij dit vorm onder elkaar geplaatst.
 • Valt een aflossing van een lening onder kosten? En de rente?

  Nee, de aflossing valt niet onder kosten, je betaalt iets terug.
  De rente valt wel onder kosten.

  Op de resultatenrekening noteer je wel de aflossingskosten maar de rente niet.
  Aflossing van de hypotheek komt wel weer op de liquiditeitsbegroting te staan.
 • 4.4 Afschrijvingsmethoden

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn degressieve afschrijvingen en lineaire afschrijvingen

  Degressief = methode waarbij in de beginjaren een hoger afschrijvingsbedrag wordt toegerekend dan aan de latere jaren
    - sum of the year digits methode = de afschrijving wordt bepaald         de resterende levensduur in jaren
    - boekwaarde methode = een vast percentage van de boekwaarde       wordt afgeschreven

  Lineair = methode waarbij elk jaar hetzelfde afschrijvingsbedrag wordt toegekend
 • 6 Investeringsprojecten

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is je netto contante waarde

  Dat is je contante waarde van alle vrije kasstromen, inclusief het oorspronkelijke investeringsbedrag

  De netto contante waarde wordt gebruikt om te bepalen of een investering genoeg rendement oplevert. 
 • Wat is de netto contante waarde methode bij een investering en hoe bereken je het

  Netto contante waarde berekent de contante waarde van de verwachte vrije kasstromen bij de start van een project, inclusief het investeringsbedrag

  de contante waarden van je netto ontvangsten - de investering

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Basisboek Bedrijfseconomie