Samenvatting Basisboek Integrale schuldhulpverlening Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Basisboek Integrale Schuldhulpverlening

- D Haster
ISBN-13 9789001848453
410 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Basisboek Integrale schuldhulpverlening Auteur: D Haster ISBN: 9789001848453

 • 1 Achtergronden van problematische schulden

 • 1.1.1 Complexiteit van de huidige samenleving

 • Wat is het probleem van de huidige verzorgingsstaat?
  Het is een complex stelsel van instellingen geworden. Veel technologische ontwikkelingen zorgt vaak voor onoverzichtelijke brei van beschikbare informatie. Daarnaast leven we in een participatiestaat, waarbij meer verantwoordelijkheid ligt bij de burger.
 • 1.1.4 De verborgen verleider- reclame

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan men de 'druk' van reclame weerstaan?
  • Men sluit zicht bewust of onbewust af voor reclame.
  • Men is zich bewust van de werkwijze van de reclamemakers en realiseert zich dat er een appel wordt gedaan door een bepaalde reclameboodschap. Dit bewustzijn vereist inzicht in psychologische en communicatieprocessen. 
  • Men weet zich te beheersen vanuit het normbesef dat je nu eenmaal niet alles kunt hebben en beoordeelt reclame op de praktische bruikbaarheid. 
 • 1.2.1 Herstructurering sociale wetgeving

 • Wat zijn de drie belangrijke veranderingen in de sociale wetgeving?
  De WAO werd vervangen door de WIA. De WIA omvat 3 soorten uitkeringen: Een gedeeltelijke WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), een volledige WGA-uitkering voor werknemers die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. En de IVA (inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)
  Tweede verandering is de Participatiewet (Werken naar vermogen, WAJONG, WSW en de Wet werk en bijstand). Het accent ligt daarbij op de arbeidsgeschiktheid ipv de arbeidsongeschiktheid. 
  Tot slot de aanscherping van de WWB. Er zijn een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen en verbonden aan het recht op bijstand.
 • Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor de WWB voor jongeren?
  • Verplichting mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. 
  • Verplichting voor jongeren om een aanvraag niet eerder in te dienen dan 4 weken na melding. 
  • Verplichting om gedurende deze 'wachttijd' te zoeken naar mogelijkheden voor werk of scholing. 
  • Verplichting tot het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 
 • 1.2.3 Gevolgen op financieel gebied

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de risicofactoren om de kans op werkende armoede te vergroten?
  • Deeltijdbanen, waarbij het salarisniveau overeenkomstige voltijdsfunctie op of net boven het minimumloonniveau ligt. 
  • Huishoudsamenstelling: alleenverdieners en alleenstaanden met kinderen.
  • Instabiele arbeidsrelaties, zoals kortdurende flexibele arbeid. 
  • Is ook afhankelijk van persoonskenmerken; zoals vormen van ongeschoolden, personen met alleen een lagere schoolopleiding.  
 • 1.2.3.1 Definities van armoede

 • Definitie van armoede op basis van lage-inkomensgrens:
  Er is sprake van armoede als het inkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt. Koopkracht is het bedrag waarmee door de jaren heen hetzelfde aangeschaft kan worden.
 • 1.2.3.2 Structurele armoede

 • Wat is structurele armoede?
  Het gaat op een langdurige toestand waarbij de mogelijkheden van mensen om uit die armoede te komen beperkt zijn. Dit zijn de kansarmen.
 • 1.4.1 Individualisering

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de consequentie van indiviualisering?
  Het gaat ten koste van de onderlinge solidariteit. Wie niet met de stroom meekan, raakt snel geïsoleerd. De tendens is zorg voor jezelf.
 • 1.5.3 Persoonlijke problemen

 • Wat verstaan we onder persoonlijke problemen?
  • Psychische aandoeningen zoals depressie, trauma, overspannen zijn maar ook extreem compensatiegedrag.
  • Problemen op het gebied van onderhouden van relaties met anderen
  • problemen met opvoeden of opgevoed worden. 
  • problemen van de verstandelijke vermogens.
  • problemen van de medische gezondheid
  • en aandoeningen van psychiatrische aard. 
 • Wat is 1 kenmerk van een persoonlijk probleem?
  Zij maken mensen kwetsbaar voor ernstiger problemen, bv ontstaan van problematische schulden. Persoonlijke problematiek tast de draagkracht van mensen aan.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart