Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Basisboek Methoden En Technieken Praktische Handleiding Voor Het Opzetten En...

- D B Baarda
ISBN-10 9020725890 ISBN-13 9789020725896
378 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Basisboek methoden en technieken praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek Auteur: D B Baarda ISBN: 9789020725896

 • 1 doelstelling en onderzoeksvraag

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is theoretisch onderzoek?
  Wat is empirisch onderzoek?
  Theoretisch onderzoek: Wat zegt de theorie over het onderwerp?
  Empirisch onderzoek: Wat heb ik gezien/gehoord (waarnemingen). Wat speelt zich in de werkelijkheid af?
 • Hoe kan je een goed beeld krijgen van het effect van de ingreep?
  Door een kwantitatief vragenlijstonderzoek te doen
 • Hoe kom je te weten of er onverwachte effecten zijn waar je niet aan hebt gedacht?
  Door een kwalitatieve diepte interviews te houden
 • Wat zijn controle begrippen?
  De factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachte verbanden of verschillen.
 • Waar moet je aan denken om te bepalen of het onderzoek haalbaar is?
  • beschikbare tijd
  • kosten van het onderzoek
  • bereikbaarheid van respondenten
  • bereidwilligheid van de respondenten
 • 1.1 Formuleren van de probleem- en doelstelling

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer de huidige situatie vergeleken wordt met de gewenste situatie, kom je erachter dat een probleem normatief kan zijn of subjectief. Wat betekent het dat een probleemstelling normatief is?
  Probleemstellen is normatief: Door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie beschouw je de huidige als problematisch. Je 'norm' wordt bepaald door de gewenste situatie waarmee je de huidige situatie beoordeeld
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen praktische relevantie en theoretische relevantie. Wat is praktische relevantie?
  De verwachting dat de onderzoeksresultaten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het gestelde probleem, zodat de situatie veranderd kan worden in de gewenste situatie
 • 1.2 Ethische aanvaardbaarheid van onderzoek

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke drie partijen zijn van belang bij onderzoek?
  Wat is Ethiek?
  Bij onderzoek hebben vaak drie partijen belang: Onderzoeker, opdrachtgever en respondent. De respondent moet wellicht informatie verstrekken die nadelig kan zijn voor zijn eigen situatie.
  -> Ethiek: welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke niet (op basis van normen en waarden).
 • Wat is de plicht van de onderzoeker?
  • Hij/zij moet eerlijk, objectief en controleerbaar uitvoeren. 
  • Geen gegevens aan derden verstrekken zonder overleg. 
 • Wat is de plicht van de opdrachtgever?

  • Enkel de onderzoeks-resultaten zijn eigendom, niet de gebruikte onderzoeksmethode.
  • Bij bekendmaking van resultaten plicht om titel van de publicatie en de onderzoeker te vermelden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart