Samenvatting Basisboek systeemgericht werken Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Basisboek Systeemgericht Werken

- Marius Nabuurs
ISBN-10 9055744794 ISBN-13 9789055744794
653 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Basisboek systeemgericht werken Auteur: Marius Nabuurs ISBN: 9789055744794

 • 0 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe heeft de aandacht voor het systeem (binnen de psychiatrie) over de jaren heen ontwikkeld?
  De aandacht voor de wederzijdse beïnvloeding, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en het ontstaan van pathogene symptomen is er al vanaf het begin van de twintigste eeuw. Het heft echter nog tot de jaren vijftig van de vorige eeuw geduurd voordat de gezins- en partnerrelatietherapie goed op gang kwamen.
 • Binnen de doelstellingen van de WMO is het project 'Welzijn nieuwe stijl' van het ministerie van VWS enkele jaren geleden gestart. Welke vijf kerkcompetenties zijn in de doelen opgenomen?
  - bescherming
  - zelfredzaamheid
  - participatie
  - zorg voor elkaar
  - sociale samenhang
 • 1 Het werkterrein van de systeemgerichte social worker

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welke 5 systemen heeft de social worker mee te maken? (systeempentagram)
  Het individuele systeem (cliënt), het subsysteem (ouders/opvoerders), het gezinssysteem, het suprafamiliare systeem en de omgeving als systeem
 • 1.1.1 Inleiding

 • Wat zijn voorbeelden van systeemtheoretische begrippen?
  communicatie, interacties, wederkerigheid, circulaire proces, (gezins)functies, regels, rollen e.d.
 • 1.2 Het individuele systeem

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke niveau's van complexiteit van systemen zijn er?op volgorde
  Laagste niveau naar hoogste
   1. Statisch systeem (landkaart)
  2. Eenvoudig dynamisch systeem (klok)
  3. Regelsysteem (temperatuur regelen)
  4. Zelfhandhaaf systeem (lichamelijke cel)
  5. Systeem als plant (cel van verschillend aard met veel functies)
  6. Systeem getypeerd als dier (ruimtelijke beweging)
  7. Systeem getypeerd als mens (met intelligentie )
  8. Sociaal systeem ( school)
  9. Transcendentaal systeem ( alles overstijgend)
 • Waar gaat het om bij een systeem? Noem drie dingen.
  Bij een systeem gaat het om geordende delen, die elkaar beïnvloeden in meer of mindere mate van complexiteit en dat het systeem gericht is op het bereiken van een bepaald doel of doelen. 
 • De definitie van het begrip 'systeem'  Weijenberg bevat bijna alle belangrijke aspecten komen hierin terug, namelijk:
  De delen, het feit dat de delen een eenheid vormen, en met name de relaties tussen de verschillende delen waardoor ze een eenheid vormen. 
 • Wat is de input binnen de eenheid van een mens?

  Materie, energie en informatie passeren voortdurend de grens van een systeem.

 • Welk aspect mist in de definitie van Weijenberg?
  De doelgerichtheid, die essentieel is voor het systeembegrip in de sociale wetenschap. 
 • Systeemgericht werken kan op verschillende manieren worden opgevat. Welke drie betekenissen noemen Prochaska en Norcross?
  1. Het is een verwijzing naar de therapievorm, waarbij niet alleen de aangemelde cliënt, maar een paar, een gezin of een groep mensen die een duurzame met elkaar hebben, samen bij de behandeling aanwezig zijn, dan wel deze deels samen doorbrengen.
  2. Systeemgericht werken heeft betrekking op de inhoud of het doel van de behandeling.
  3. Systeemgericht werken heeft betrekking op circulariteit, de wederzijdse beïnvloeding en niet op het 'oorzaak en gevolg' gedachtengoed, het lineaire denken.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart