13 vragen over "Interventies met betrekking tot het extrafamiliare systeem omgeving"

Gedrag veranderen kan op veel verschillende manieren, onder andere door positieve en negatieve bekrachtiging. Wat zijn vier soorten positieve bekrachtigers?
- primair: eten, drinken en bescherming
- secundair: filmpje kijken, tijdschrift
- sociaal: aandacht, waardering
- tokenbekrachtiging: wordt gebruikt ter overbrugging van de tijd tussen het gewenste gedrag en de bekrachtiging
Rapporteer
Wanneer werkt het belonen het meest effectief?
Het meest effectief is het regelmatig maar niet iedere keer en niet iedere keer op een vast tijdstip belonen; het zogenaamde variabele-interval schema van belonen.
Rapporteer
Wat zijn positieve effecten van psycho-educatie?
Psycho-educatie werkt positief om de cliënt en familie inzicht te laten krijgen in de ernst van de situatie.
Rapporteer
Waarom is het gebruikmaken van 'huiswerk' als interventie voor de cliënt een effectief middel?
Het is een effectief middel om datgene wat er besproken of geoefend is in de gezinssituatie verder vorm te geven, zodat het geheel leidt tot inzicht en duurzame veranderingen.
Rapporteer
Wat is het risico als men geen gebruik maakt van huiswerkopdrachten en het gezin eens in de twee weken ziet?
Het risico is dat er dan gewerkt wordt aan de dagelijkse gebeurtenissen en de cliënt niet toekomt aan de patronen, de rode draad waar verandering in nodig is.
Rapporteer
Waar richt een paradoxale opdracht zich op?
Een paradoxale opdracht richt zich op het versterken dan wel het in stand houden van het symptomatische gedrag bij de cliënt met als doel uiteindelijk de verandering te bewerkstelligen.
Rapporteer
Het vaststellen van de dagelijkse routine door middel van een interview wordt in de screeningsfase gebruikt. Waarom?
Om inzicht te krijgen op de routine van het gezin.
Rapporteer
Naast een functie binnen de screeningfase heeft het vaststellen van de dagelijkse routine een functie in de actiefase. Wat is die functie?
Het zicht krijgen op de routine en op de beleving ervan door de opvoeders geeft inzicht. Het toevoegen van de wensen tot verandering en het maken van afspraken rondom routine, raken en rollen hieromtrent leiden tot een verandering in de gezinsstructuur.
Rapporteer
Wie bepaalt nu welke huisregels er gaan gelden. Deze vragen zijn afhankelijk van een zestal factoren.
- de ontwikkelingsfase van de kinderen
- de mate van autonomie van de kinderen
- leeftijdsadequaat gedrag
- pedagogische stijl
- gezinsstructuur
- ontwikelingsstoornis
Rapporteer
Nauw verwant aan hiërarchie is affectiviteit. Wat is dat?
Affectiviteit is het al dan niet ondersteunend reageren op emoties, gevoelens en stemmingen van de ander. Het geeft de emotionele betrokkenheid op elkaar weer.
Rapporteer
Over de effecten van rituelen binnen hulpverleningsprocessen is niet veel bekend. Toch wordt er regelmatig gebruik van gemaakt. Wat is het doel, volgens Lange?
Het op een symbolische wijze tot uitdrukking brengen dat aan een bepaalde situatie een einde is gekomen en er een nieuwe situatie is ontstaan.
Rapporteer
Rollenspellen kunnen op meerdere manieren worden vormgegeven. Wat zijn twee manieren?
1. Het rollenspel als instructie vanuit de social worker heeft het kenmerk van het voordoen - modelling - voor een individuele cliënt of een subsysteem. Denk aan het voorbeeld van Serena die haar vader mee wil vragen naar zwemles.
2. Een andere vorm van het rollenspel is de cliënten van rol te laten wisselen. Hiermee wordt een manier gecreëerd om het gedragsrepertoire van de cliënten uit te breiden. Denk aan het voorbeeld van moeder en vader die van rol wisselen tijdens het naspelen van een discussie.
Rapporteer
De oefening 'helpende en storende gedachten' is op dezelfde wijze opgebouwd als Rationeel-Emotieve Therapie wordt wordt ook wel werken met de 4 G's genoemd. Welke vier G's komen er in voor?
- gebeurtenis
- gedachten
- gevoelens
- gedrag

Vaak wordt hier de G van gevolg nog aan toegevoegd.
Rapporteer
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart