Samenvatting: Bedrijfseconomie In Balans | Theorievragen Deel 1

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bedrijfseconomie in balans | Theorievragen deel 1

 • 3 Balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit

 • 3.1 Balans

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn vlottende activa? Omschrijf het begrip en noem een paar balansposten.

  Vlottende activa zijn kapitaalgoederen die maar één productieproces of minder dan één jaar meegaan. Deze activa zijn makkelijk in geld om te zetten.

  Voorbeelden zijn voorraden, depiteuren, nog te ontvangen bedragen (transitorische post) en vooruitbetaalde bedragen (transitorische post).
 • Hoe wordt het eigen vermogen (EV) berekend?

  Het eigen vermogen wordt berekend door de bezittingen te verminderen met de schulden (debetzijde - vreemd vermogen (LVV+KVV)).

  In een volgend jaar n wordt het eigen vermogen berekend door eigen vermogen jaar n-1 te vermeerderen met de nettowinst.
 • Hoe kan het eigen vermogen toenemen? En hoe kan het afnemen?

  Het eigen vermogen van een eenmanszaak of vof neemt toe als er winst is gemaakt, als er privéstortingen zijn geweest of als vaste activa meer waard zijn geworden (herwaarderingsreserve).

  Het eigen vermogen van een BV of NV neemt toe als er aandelenemissie heeft plaatsgevonden, als een deel van de winst wordt gereserveerd of als vaste activa meer waard zijn geworden (herwaarderingsreserve).

  Het eigen vermogen neemt af als er verlies wordt geleden, vaste activa afwaarderen of bij onttrekkingen.
 • Welke kostenpost vermindert door het aflossen op de lening?

  De kostenpost interestkosten. Doordat de restschuld minder wordt, zijn er ook minder interestkosten.
 • Noem twee oorzaken waardoor de waarde van een gebouw of van de inventaris kan afnemen.

  Door verkoop of waardevermindering.
 • Hoe noemen we waardevermindering van de vaste activa?

  Waardevermindering van de vaste activa heet afschrijving.
 • 3.2 Winst-en-verliesrekening

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke feiten leiden tot mutaties op de winst-en-verliesrekening?

  De feiten omzetgegevens, inkoopwaarde en diverse kostenposten.
  Uitgangspunt: de feiten die EV op de balans veranderen.
 • 3.3 Liquiditeitsoverzicht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke mutaties leiden tot veranderingen in de liquiditeit? Leg uit.

  Toename liquiditeit:
  - Betalende debiteuren
  - Ontvangen lening

  Afname liquiditeit:
  - Betaling crediteuren
  - Betaling van diverse kosten (interestkosten, loonkosten, huurkosten, verkoopkosten etc.)
  - Aflossing van een schuld
 • 3.4 CE vragen

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem een reden waarom in het algemeen de aanschaf van vaste activa wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen en niet met kort vreemd vermogen.

  Vaste activa wordt over het algemeen gefinancierd met lang vreemd vermogen, omdat de gebruiksduur van de vaste activa langer dan één jaar is.
 • Reserves kunnen toenemen door een deel van de winst niet uit te keren. Noem twee andere oorzaken waardoor de balanspost 'Reserves' zou kunnen toenemen.

  De balanspost 'Reserves' kan toenemen door aandelenemissie boven pari (ontstaan van agioreserve) en door het herwaarderen van activa (herwaarderingsreserve).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart