Samenvatting bedrijfseconomie in de praktijk Afbeelding van boekomslag

Samenvatting bedrijfseconomie in de praktijk

- joost bakker, et al
ISBN-13 9789491743368
669 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - bedrijfseconomie in de praktijk Auteur: joost bakker theo van houten ISBN: 9789491743368

 • 1 De rol van bedrijfseconomie in een organisatie

 • 1.2 Indelen van de organisatie

 • Op welke drie manieren kan je een organisatie indelen
  1. Typologie van Starreveld
  2. Profit-non profit
  3. Rechtsvorm
 • 1.2.1 Organisaties indelen volgens Starreveld

 • Welke 5 typen organisaties kent Starreveld
  1. Handelsorganisatie: goederenbeweging en omzettingsproces ontbreekt
  2. Productieorganisaties: technische omzettingsproces
  3. Land en mijn-bouworganisaties: specifieke goederenbeweging en omzetting
  4. Dienstverlenende organisaties: verdeeld in: goederenbeweging zoals restaurants, veilingen en transport. beschikbaarstelling van ruimte of verkopen van capaciteit zoals hotels, zwembaden en personenvervoer. het verkopen van ren, zoals advocatenkantoor, adviesbureaus
  5. Financiële instellingen
 • 1.2.3 Organisaties naar rechtsvorm

 • Welke twee typen indelingen zijn er om organisaties in te delen?
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, ondernemer ishoofdelijk aansprakelijk. Een,anszaak, maatschap, vof
  • Organisaties met rechtspersoonlijkheid, ondernemer is niet hoofdelijk aansprakelijk. Bv,nv, stichting en vereniging 
 • Wat zijn de kenmerken maatschap? (Interessant/bestuur/oprichtingseisen/Aansprakelijkheid/fiscaal)
  1. Interessant, personen die gezamenlijk een praktijk willen starten
  2. Bestuur, maten
  3. Oprichtingseisen, inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk , elke maat afzonderlijk
  5. Verplichtingen , geen publicatieplicht
  6. Fiscaal, over de winst inkomstenbelasting
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen
 • Wat zijn de kenmerken vof? (Interessant/bestuur/oprichtingseisen/Aansprakelijkheid/fiscaal)
  1. Interessant , gezamenlijk een onderneming
  2. Bestuur, eigenaren
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijving kvk
  4. Aansprakelijk, hoofdelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatie plicht jaarrekening
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over het deel winst van iedere eigenaar
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen
 • Wat zijn de kenmerken bv? (Interessant/bestuur/oprichtingseisen/Aansprakelijkheid/fiscaal)
  1. Interessant,ondernemers die aansprakelijkheid willen beperken en die jaarlijks een behoorlijke winst maakt.
  2. Bestuur, Management ( dga= directeur groot aandeelhouder).
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en minimaal kapitaalinbreng van 0,01
  4. Aansprakelijk , alleen de bv
  5. Verplichtingen, jaarstukken moeten openbaar gemaakt worden
  6. Fiscaal, betaalt vennootschapsbelastingen  over de winst
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd en heeft zelfde rechten als werknemers. Behalve dga!!
 • Wat zijn de kenmerken nv? (Interessant/bestuur/oprichtingseisen/Aansprakelijkheid/fiscaal)
  1. Interssant vooral grote ondernemingen die naar de beurs willen gaan.
  2. Bestuur, management
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en een minimale kapitaalinbreng van  45000
  4. Aansprakelijk voor verliezen alleen nv
  5. Verplichtingen, jaarstukken openbaar.
  6. Fiscaal, betaald vennootschap belasting
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd.
 • Op welke twee manieren kan je aandelen van een NV indelen
  • aandelen aan toonder versus aandelen op naam,
  • gewone aandelen versus preferente aandelen
 • Waarom zijn preferente aandelen interessant?
  Preferente aandelen geven voorkeursrechten op bijvoorbeeld gebied van winstdeling
 • 1.3 Externe en interne stakeholders

 • Welke 2 doelstellingen heeft externe  verslaggeving op nationaal vlak?
  1. het afleggen van verantwoordeing door het management van een organisatie aan de eigenaren van de onderneming over het gevoerde beleid. 
  2. het verstrekken van informatie aan derden, zoals vermogenverschaffers, klanten of maatschappelijke partijen op basis waarvan zij kunnen beslissen over het al dan niet voortzetten van de relatie met de organisatie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart