Samenvatting: Bedrijfsmanagement Module Financieel Management & Contole | 9762636747244 | Eugeen Dieltiens

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bedrijfsmanagement Module Financieel Management & Contole | 9762636747244 | Eugeen Dieltiens

 • 1 Financieel Management in de Onderneming

 • 1.1.1 Winstmaximalisatie is onvoldoende als financiële doelstelling

 • Waarvoor is winst belangrijk bij een onderneming? Geef de dubbele reden waarom dat winst niet de unieke doelstelling van een onderneming kan zijn.

  = Het is uiterst belangrijk voor de continuïteit van een onderneming.

  Dubbele Reden:
  1. Onderneming heeft nog andere dan louter financiële doelstellingen    
  2. Winst is bovendien een onvolkomen maatstaf voor de financiële doelstellingen van een onderneming
 • Geef twee beperkingen waneer je maximalisatie van winst als doelstelling plaatst van een onderneming?

  1. De inconsistentie van korte termijn (tactische) en lange termijn (strategische) doelstellingen 

  Korte Termijn:   
  - uitstellen onderhoudskosten
  - schrappen opleidingsprogramma's
  - klanten aankopen laten doen op korte termijn
  (--> verwaarlozing van relatie en performantie op lange termijn)     

  Lange Termijn
  - meten langetermijnwinstgevendheid 
  - winstbedrag evenredig houden tov andere jaren (inflatie)
  - lange termijn bepalen   

  2. Het winstbedrag zal afhangen van de gebruikte waarderingsregels en rapporteringsmethode
  - IFRS
  - GAAP 
 • 1.1.2 Waardecreatie voor de aandelhouders

 • Wat is de Financiële doelstelling van financieel management en waarom?

  = Maximalisatie van de contante waarde van het aandelenkapitaal

  --> Aandeelhouders kopen aandelen met het financieel motief dat hij of zij er een financieel voordeel uit zal halen;
  vertrouwt op het financieel beleid van de onderneming dat zijn aandelen zullen stijgen
 • Wie zijn de aandeelhouders en wat is hun functie binnen een onderneming?

  Aandeelhouders = eigenaars van de onderneming 

  Functie = indirecte beslissingsmacht in de onderneming via de algemene vergadering die de raad van bestuur en bijgevolg het management van de onderneming aanstelt.
 • 1.1.3 Samenhang met andere doelstellingen

 • Waarom zullen ethische doelstellingen niet overboord gegooid worden bij de maximalisatie van de contante waarde van het aandelenkapitaal?

  Maatschappelijke belangstellingen voor ethisch verantwoord ondernemen leidt er toe dat ondernemingen die deze principes realiseren, juist hierdoor effectief hun bedrijfswaarde verhogen.
 • 1.2.1 Fraudes

 • Op welke algemene manier kan men fraude voorkomen?

  - Door de aandeelhouder effectieve controle te geven op het financieel management van de onderneming.

  - Zowel interne als externe controle is verbonden met het financieel beheer van de onderneming.
 • 1.2.2 Interne Controle en Interne Audit

 • Geef het verschil tussen een interne controle en interne audit

  Interne controle = een eigen interne controlesysteem binnen de onderneming opgesteld door het financieel departement 

  Interne audit = rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het directiecomité en onderzoekt de frauderisico's van gehanteerde interne procedures
 • 1.2.3 Externe Audit

 • Waarom heeft de externe controle te maken met de agencyproblematiek en wat houdt deze in?

  Agencyprobleem = tegengestelde belangen tussen het management en aandeelhouders 
  --> management kunnen eigen belangen opstellen die tegenstrijdig zijn met de belangen van de aandeelhouders 
  VB: luxe-uitgaven, expansie van bedrijf, ... (eigen prestige en carrièreverloop ten goede komen)

  Externe Controle wordt vooral geleid door de bedrijfsrevisor;
  Externe Controle zorgt voor toezicht op het management door de raad van bestuur
 • 1.3 Financiële functie in de onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de financiële functie in een onderneming? Geef ook het gevolg van deze functie.

  = het beheer van geldstromen 

  Gevolg
  Dankzij de geldstromen vormt een onderneming een open financieel systeem die voortdurend in wisselwerking treedt met de financiële markten.
 • Wat is zeer belangrijk om een vlotte wisselwerking met en een goede geldbevoorrading vanuit de financiële markten te hebben?

  Onderneming voldoet aan de normen inzake vergoeding en rendement
  die de geldmarkt en de kapitaalmarkt vooropstellen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart