Faillissementsrecht - Surséance van betaling - Executoriale Fase

3 belangrijke vragen over Faillissementsrecht - Surséance van betaling - Executoriale Fase

Wat is het gevolg als de schuldenaar geen akkoord geeft of de akkoord wordt verworpen in de conservatoire fase?

Dan is de executoriale fase aangebroken.

De boedel verkeert hierdoor van rechtswege ‘in staat van insolventie’ oftewel ‘niet in staat tot betaling’.
Rapporteer

Wat gebeurt er in een executoriale fase?

De aanwezige goederen worden vervolgens onderhands of openbaar verkocht.

Van de opbrengst vindt een evenredige verdeling plaats onder de schuldeisers.
Rapporteer

Waar kan een curator zich op beroepen als er sprake is van onbehoorlijke werkwijze van bestuur in faillissementssituaties ?

Op grond van de derde antimisbruikwet in het kader van de Wet bestuurlijke aansprakelijkheid (WBA).
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart