Eenmanszaak - Ondernemingsvorm - Karakteristieke verschillen

9 belangrijke vragen over Eenmanszaak - Ondernemingsvorm - Karakteristieke verschillen

Onder welke belastingwet vallen de vennoten (VOF) en ondernemer van een eenmanszaak?

Wet op de Inkomstenbelasting.
Rapporteer

Welke ondernemingsvorm is boven een bepaalde winst fiscaal het voordeligst?

Een besloten vennootschap, tenzij de eigenaar van de bv de winst volledig aan zichzelf uitkeert als inkomen.

De inkomstenbelasting over die winstuitkering komt dan immers ook nog over de vennootschapsbelasting heen.
Rapporteer

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil er sprake zijn van een onrechtmatige daad volgens het Burgerlijke Wetboek?

- De daad moet jegens een ander onrechtmatig zijn
- De daad moet de dader kunnen worden toegerekend; dit houdt in dat de dader schuld heeft.
- Er moet schade zijn
- Er moet sprake zijn van oorzaak en gevolg
Rapporteer

Wie is er in de eerste instantie aansprakelijk mbt risicoaansprakelijkheid?

De ouders zijn aansprakelijk voor de daden van hun kinderen die jonger zijn dan 14 jaar.
Rapporteer

Voor kinderen 14 -en 15 jaar geldt een gemengd systeem mbt risicoaansprakelijkheid. In welke situaties zijn er uitzonderingen op aansprakelijkheid?

  • Op de ouders rust het vermoeden van risicoaansprakelijkheid, tenzij zij kunnen aantonen dat zij de gedragingen van hun kinderen niet hebben kunnen voorkomen
  • De kinderen zijn zelf toerekeningsvatbaar en kunnen dus zelf aansprakelijk worden gesteld.
Rapporteer

Hoe kan een werkgever de verantwoordelijkheid nemen voor zijn werknemers mbt risicoaansprakelijkheid?

De werkgever wordt geacht om bewust het risico op zich te nemen door een WEGAM-verzekering af te sluiten.
Rapporteer

De ontdoener laat gevaarlijke stoffen vervoeren door een bewaarder, bij wie rust de risicoaansprakelijkheid?

De bewaarder.
Rapporteer

Wanneer is er sprake van risicoaansprakelijkheid als er een product op de markt komt en bij wie?

Een onveilige product waardoor schade ontstaat aan mensen of goederen.
Rapporteer

Als er geen producent is vastgesteld, wie worden er dan producent beschouwd?

Elke leverancier, tenzij hij binnen redelijke termijn meedeelt wie de producent is.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart