Belastingen - Verplichtingen met betrekking tot de belastingheffing

3 belangrijke vragen over Belastingen - Verplichtingen met betrekking tot de belastingheffing

Wat heeft de inspecteur nodig om belastingheffing naar behoren uit te voeren?

Voldoende gegevens om de juistheid van de aangifte te toetsen.
Rapporteer

Waartoe zijn ondernemers verplicht wanneer het om administratieve plicht gaat?

Hun vermogenstoestand en alles dat betrekking heeft op het bedrijfsadministratie te bewaren en op een zodanige wijze te voeren dat alle van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk te blijken is.
Rapporteer

Behoren vastleggingen die volgens het Arbeidstijdenwet bewaard moeten worden tot administratie en hoelang is het bewaarplicht?

Ondernemers controleren deze vastleggingen op naleving van arbeidstijdenvoorschriften. Deze vastleggingen vallen onder administratie en bewaarplicht is dus 7 jaar.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart