Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Bedrijfsveiligheid En Gezondheid

Vak
- Bedrijfsveiligheid en preventie
- Jan Dillen
- 2021 - 2022
- KU Leuven
- Milieu- en preventiemanagement
564 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Bedrijfsveiligheid en gezondheid

 • 1 Les 0: Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1.2 Europese reglementering

 • Over wat gaan de economische richtlijnen?
  • Opheffen handelsbelemmeringen 
  • Enkel fundamentele veiligheideisen FVE
  • In de handel brengen van producten en machines 
  • Details in normen 
  • CE-markering 
 • Over wat gaan de sociale richtlijnen?
  • Gelijkheid inzake veiligheidsvoorschriften voor werknemers 
  • Minimum eisen 
 • 1.1.4 Twee soorten EEG-richtlijnen

 • Wat zijn de twee soorten EEG-richtlijnen?
  1. Productierichtlijnen
  2. Sociale richtlijnen
 • Wat houden de productrichtlijnen in?
  • Fundamentele eisen 
  • VB. Machinerichtlijn
  • Art. 95 verdrag van Rome
 • Wat houden de sociale richtlijnen in?
  • Minimale richtlijnen
  • VB. Kaderrichtlijn 89/391/EEG en richtlijn arbeidsmiddelen 
  • Art. 137 Verdrag van Rome 
 • Maak een vergelijking tussen de productierichtlijnen en de sociale richtlijnen
  Zie afbeelding
 • 1.2 Waarom de herstructurering van de wetgeving?

 • Waarom de herstructurering van de wetgeving?
  • Europees recht 
  • Technische evolutie ( enkel fundamentele eisen/ het te bereiken doel, geen details)
  • Staatshervorming
  • Uitbreiding naar psychosociale aspecten
 • 1.3 Algemene principes welzijnsbeleid

 • Welke verantwoordelijken hebben we binnen het bedrijf?
  • Werkgever
  • Werknemer
  • Hierarchische lijn
 • Welke algemene principes binnen het welzijnsbeleid moet de werkgever nemen?
  • Structurele en planmatige aanpak door een jaaractieplan en een globaal preventieplan
  • Dynamisch risicobeheersingssysteem hanteren 
  • Risicoanalyses maken (of laten maken)
 • 1.4 Arbeidsmiddelen algemene bepalingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen ten opzichte van de werknemers in functie van arbeidsmiddelen?
  • De arbeidsmiddelen moeten voldoen aan het uit te voeren werk 
  • De werknemers moeten een opleiding krijgen voor dat arbeidsmiddel 
  • Er moet een gebruiksaanwijzing of informatie beschikbaar zijn
  • Er moeten instructies rond gebruik worden gegeven 

  (gecontroleerd door preventieadviseur of veiligheidscoordinator)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart