Samenvatting: Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat | 9789013106008 | M C Burkens

Samenvatting: Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat | 9789013106008 | M C Burkens Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beginselen van de democratische rechtsstaat | 9789013106008 | M.C. Burkens

 • 1 Het onderwerp van het staats- en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 34 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt het vak staatsrecht in?

  De grondslagen voor het optreden van overheidsorganen worden geregeld.
  Ook de organisatie van de staat wordt geregeld.

  Staatsrecht is institutioneel van karakter;
  de instelling, werkwijze en bevoegdheden van de organen van de staat worden beschreven.  
 • wat voor soort publiekrechtelijke rechtshandeling is tweezijdig?

  gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten, verdragen die worden afgesloten, etc
 • bindende besluiten betekent ook dat het 'aanvaardbaar' moet zijn. wat houdt dat in?

  dat het door een instantie moet gebeuren die daartoe bevoegd is en dat het besluiten zijn die naar de maatstaven van de tijd aanvaard worden, redelijkerwijs.
 • 1.1 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 27 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een algemeen verbindend voorschrift?

  een besluit gericht op een onbepaalde hoeveelheid personen

  zoals een gemeentelijke verordening over de sluitingstijden van horecagelegenheden
 • Wat is een algemeen verbindende voorschrift?

  Een besluit gericht op een onbepaalde hoeveelheid personen
 • 1.2 De plaats van het staats- en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 70 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke variaties van 'handelen' kent de overheid?

  Feitelijke handelingen en rechtshandelingen

  Rechtshandelingen: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.
  • De meeste publiekrechtelijke rechtshandelingen: besluiten die eenzijdig bindend worden opgelegd.
  • Er zijn ook tweezijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen: sluiten verdrag of gemeenschappelijke regeling. 
  • De meeste privaatrechtelijke rechtshandelingen van de overheid zijn ook tweezijdig. (koop en verkoop)
 • Hoe wordt de rechtsorde ingedeeld?

  1. Privaatrecht
  2. Staats-en bestuursrecht
  3. Strafrecht

   

 • Hoe is de indeling in de rechtsorde?

  privaatrecht
  staatsrecht
  bestuursrecht
  strafrecht

  De hoofdonderscheiding is :
  privaatrecht
  publiekrecht
 • Wat is kenmerkend voor het handelen van de overheid?

  Het publiekrechtelijk handelen dmv eenzijdige bindende besluiten.

  Staatsrecht: besluiten van hoogste staatsorganen en organische structuur van deze organen.
  Bestuursrecht: besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot de burgers richten en de organische structuur hiervan.
 • Wat is het verschil tussen het staats en bestuursrecht?

  Staatsrecht: betreft voornamelijk besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van de organen

  Bestuursrecht: betreft voornamelijk de besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot de burgers richten, alsmede organisatorische structuur van specifieke organen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat