Samenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht

- M C Burkens
ISBN-10 9013023940 ISBN-13 9789013023947
2324 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht Auteur: M C Burkens ISBN: 9789013023947

 • 1 Het onderwerp van het staats en bestuursrecht

 • Wat is het onderwerp bij het staatsrecht?
  De primaire wijze hoe de Nederlandse staat is georganiseerd.
 • Wat is het essentiële onderscheid tussen het publiek- en het privaatrecht?
  Privaatrecht houdt zich voornamelijk bezig met de rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling.
  Het publiekrecht houdt zich bezig met de verhouding tussen overheid en burgers, en tussen overheidsinstanties onderling.
  Het staats- en bestuursrecht omvat dus formele en materiële rechtsnormen inzake het handelen van de overheid en de rechtsbetrekkingen van burgers ten opzichte van de overheid.
  Opmerking verdient dat de regels van het privaatrecht bij tijd en wijle van toepassing zijn op overheidsverbanden. Dat is vooral het geval indien de overheid optreedt in het privaatrechtelijk verkeer, als burgerrechtelijk rechtspersoon.
 • Op welke beslissingen heeft het staats- en bestuursrecht betrekking en welke binding gaat ervan uit?

  Het gaat om publiekrechtelijke beslissingen met een eenzijdig bindend karakter. Die eenzijdige binding houdt in, dat de gelding van het besluit niet afhankelijk is van de instemming van hen tot wie het besluit is gericht. Die binding betreft veelal primair de burgers, als norm-geadresseerden, maar ook de overheid zelf wordt door haar besluiten gebonden, omdat veelal een overheidsorgaan tevens norm-geadresseerde is. 

 • 1.1.1 Inleiding

 • wat houdt het begrip rechtsstaat in?

  Dat de staat zelf gebonden is aan het recht

 • Waar gaat het in het staatsrecht en bestuursrecht om ?
  Het gaat dus om een schijnbaar gevarieerde veelheid van instanties, bevoegdheden, rechtshandelingen etc. 
 • Hoe wordt de voorzitting van een waterschapsbestuur genoemd?
  dijkgraaf
 • Welk onderscheid kunnen we maken in de  bevoegdheidsverdeling?

  onderscheid kunnen we maken in territoriale bevoegdheden dit wil zeggen naar grondgebied en functionele bevoegdheden dit wil zeggen naar beleidsterrein

 • Wat wordt verstaan onder controle mechanismen?

  hieronder wordt verstaan de parlementaire verantwoordingsplicht en vormen van bestuurlijk toezicht

 • 1.1.2 de plaats van het staats- en bestuursrecht

 • Wat is de structuur van de rechtsorde ( positief recht ) ?
  Deze wordt traditioneel ingedeeld in:
  * privaatrecht
  * staats- en bestuursrecht
  * strafrecht
 • En het staatsrecht- en bestuursrecht en het strafrecht ?
  Op deze terreinen gaat het primair om de verhouding tussen  overheid en burgers en tussen overheidsinstanties onderling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag