Samenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat

ISBN-13 9789013113440
1093 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Beginselen van de democratische rechtsstaat ISBN: 9789013113440

 • 1 Het onderwerp van het staats- en bestuursrecht

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welk onderwerp spitst het staats- en bestuursrecht zich toe?
  Bevoegdheid en begrenzing van bevoegdheid van instanties, organen en functionarissen die namens ons allen handelen.
 • Waar verschillen organen onderling in?
  In de verschillende wijzen van samenstelling (verkiezing of benoeming) en in de bevoegdheden.
 • 1.2 De plaats van het staats- en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 37 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het essentiële onderscheid tussen publiek en privaatrecht
  Het publiekrecht gaat over de verhouding tussen burgers en overheid en tussen overheidsinstanties onderling.Privaatrecht houdt zich bezig met met rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling. Strafrecht is publieksrecht daar waar sprake is van strafbare feiten en strafrechtelijke bejegening van burgers.
 • In welke drie elementen wordt de rechtsorde traditioneel ingedeeld?
  - Privaatrecht
  - Staats- en bestuursrecht
  - Strafrecht
 • Wat is de structuur van de rechtsorde en hoe ziet die eruit
  Het gaat om het geheel van geldend of positief recht. Staats-bestuurs- en strafrecht en privaatrecht. Daaronder een formeel (procedurele normen) en een materieel deel ( inhoudelijke normen). VGL demo rechtsstaat blz. 49.
 • Publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn meestal eenzijdig bindend van aard. Hoe zit dat met privaatrechtelijke rechtshandelingen door de overheid?
  De meeste privaatrechtelijke rechtshandelingen van de overheid zijn twee of meerzijdig. Al naar gelang van de omstandigheden van het geval zullen op het handelen van de overheid zwaardere eisen van toepassing zijn, van de overheid mag meer verwacht worden dan van burgers.
 • Wat is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht?
  Privaatrecht houdt zich voornamelijk bezig met rechtsbetrekkingen tussen paticulieren onderling terwijl het publiekrecht zich bezig houdt met rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers en tussen overheidsorganen onderling.
 • Er is geen scherp onderscheid tussen het Staatsrecht en het Bestuursrecht, toch vallen 2 elementen specifiek in Nederland onder het staatsrecht. Welke zijn dat?
  - De besluiten van de hoogste staatsorganen
  - De organisatorische structuur van de hoogste staatsorganen
 • Welke soorten handelingen verricht de overheid
  Feitelijke (weg opbreken) en rechtshandelingen ( publiek rechterlijk: eenzijdig bindende besluiten). Rechtshandelingen hebben gevolgen hebben een verandering in de wereld van het recht tot gevolg.
 • Wat is kenmerkend voor het publiekrechtelijke handelen van de overheid
  Eenzijdig bindende besluiten. In het Staatsrecht gaat het voornamelijk om besluiten van de hoogte staatsorganen en de organisatorische structuur van dezelfde organen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart