Samenvatting: Beginselen Van Het Nederlandse Staatsrecht | 9789013061390 | A D Belinfante, et al

Samenvatting: Beginselen Van Het Nederlandse Staatsrecht | 9789013061390 | A D Belinfante, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht | 9789013061390 | A.D. Belinfante, J.L. de Reede.

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kon het gezag van de vorst in de middeleeuwen worden overgedragen?

  Door het huwelijk of door erfenis.
 • Wat zijn de veranderingen ten aanzien van het gezag in de 16e eeuw?

  Rechtvaardigheid van het gezag als persoon werd in twijfel getrokken. De eenheid van het land werd belangrijker en het individu kwam centraal te staan.
 • Hoe moest er volgens Rousseau samengewerkt worden? En noem de twee regels.

  De persoon moet worden beschermd en verdedigd, waardoor het verenigd word maar toch een vrij individu blijft.


  1) De staat mag geen rem vormen voor zelfontplooiing van de enkeling;
  2) Zelfontplooiing moet aan beperkingen onderhevig zijn voor zover voor anderen het bestaan wordt bemoeilijkt.
 • Wat is de scheiding der machten (Trias Politica) van Montesquieu?

  Gaat ervan uit dat de burger het best gediend is met een scheiding van de drie machtsfuncties.

  1) Uitvoerende macht > De koning > Voert de wetten uit;
  2) Wetgevende macht > Het parlement > Maakt de wetten;
  3) Rechtsprekende macht > Het rechtssysteem > Controleert of de uitvoering wel of niet in strijd is met de wetgevende macht.
 • Geef een uitleg van checks and balances systeem?


  Een systeem waarbij overheidsbevoegdheden over verschillende organen worden verspreid en ieder orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheid verantwoording verschildigd is aan een ander orgaan.


  Dit is ontwikkeld zodat geen enkel orgaan genoeg macht heeft om deze naar zich toe te trekken en alleen te regeren.
 • Hoe is de politieke verantwoordingsplicht van bestuurlijke organen verdeeld in Nederland?


  1) Ministers moeten zich verantwoorden tegenover het parlement;
  2) De leden van de gedeputeerde staten tegenover de provinciale staten;
  3) De burgemeesters en wethouders tegenover de gemeente raad.
 • Wat is een presidentieel stelsen en noem een voorbeeld?

  Waar ook de leider van de uitvoerende macht rechtstreeks gekozen wordt. Bijvoorbeeld Amerika.
 • Waardoor wordt een democratische staat gekenmerkt?

  Door het feit dat zij openstaat voor een wisseling van de regering. Democratische grondrechten geven de burger kans om bij te dragen aan zo'n wisseling.
 • 1.1 Benadering van het begrip staat

  Dit is een preview. Er zijn 33 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom werd theorie van Montesquieu bedacht?

  Om te voorkomen dat machthebbers hun macht zouden misbruiken. En dat de overheidsfuncties dienden te worden verdeeld in strikt onderling gescheiden en onafhankelijke machten.
 • Zijn er vandaag de dag verschillende staatsvormen denkbaar?

  Nee, door het gelijkheidsbeginsel, en dus de gelijkwaardigheid van iedere burger, wat vandaag de dag voorop wordt gesteld, zijn onbeperkte monarchie en oligarchie ondenkbaar.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart