Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'scores', 'sidas' en 'suïcidaliteit', komende uit:

- Wessel van Beek, et al
ISBN-10 9036809711 ISBN-13 9789036809719
73 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over scores, sidas, suïcidaliteit

Wat zijn proximale, distale en langetermijn-risicofactoren?
 • Proximaal: factoren in de aanloop van de huidige episode, bijvoorbeeld verlies, slapeloosheid, piekeren, plannen maken, wanhoop, ontreddering
 • Distaal: zaken die al langere tijd spelen die de patiënt kwetsbaar maken, zoals depressie, verslaving, persoonlijkheid
 • Langetermijn: geven voorspellingen op groepsniveau, bijvoorbeeld oudere depressieve mannelijke alleenstaande alcoholisten
Rapporteer
Welke onderwerpen omvat het systematisch onderzoek naar suïcidaliteit?
 • Kwetsbaarheids- en beschermingsfactoren
  • Langdurig
  • Huidig
 • Suïcide-ideatie en suïcidaal gedrag
  • Eerder
  • Huidig
 • Risicomomenten
Rapporteer
Welk gedrag uit eerdere episoden is van belang voor het huidige suicide-risico?
 1. Suicide-ideaties
 2. Wanhoop
 3. Zelfdestructief gedrag
Rapporteer
Welke stagiëring / welke maten van suïcide-ideatie worden onderscheiden?
 • Licht: af en toe een vluchtige gedachte
 • Ambivalent
 • Ernstig
 • Zeer ernstig:
Rapporteer
Naar welke 5 aspecten van suïcidale gedachten vraagt de SIDAS?
 1. hoe vaak?
 2. hoeveel controle?
 3. hoe dicht bij een poging?
 4. hoeveel gekweld?
 5. hoeveel gehinderd?
Rapporteer
Welke scores op de SIDAS zijn reden tot zorg?
 1. Niets ingevuld / weigering
 2. Hoge scores op alle items
 3. Totaalscore > 20
 4. 8+ op vraag hoe dichtbij
Rapporteer
Welke 7 stappen worden aanbevolen voor de beoordeling van suïcidaliteit?
 1. Vooraf: voorinformatie
 2. Contact maken
 3. Actuele situatie
 4. Voorgeschiedenis (recent)
 5. Ruimere en persoonlijke geschiedenis (langer geleden)
 6. Toekomstverwachting
 7. Diagnostische formulering, veiligheidsplan
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart