Samenvatting: Beknopte Geschiedenis Van Het Romeinse Recht | 9789054544296 | W J Zwalve

Samenvatting: Beknopte Geschiedenis Van Het Romeinse Recht | 9789054544296 | W J Zwalve Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beknopte geschiedenis van het romeinse recht | 9789054544296 | W. J. Zwalve.

 • 1 Europa en het Romeinse recht

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een edict en welke zijn er?

  Een edict is een rechtsmiddel (een bevoegdheid die krachtens het imperium van de praetor hem toekwam). Je hebt verschillende soorten:
  Praetorische edict > een geheel van rechtsregels die een jaar golden, waarna ze gewijzigd of geschrapt konden worden. 
  Traditionele edict > regels die door alle praetores in hun edict werden overgenomen 
 • Wat is een edictum perpetuum?

  Dit was een edict waaraan de praetor gedurende zijn ambtsjaar gebonden was en die hij gedurende dat ambtsjaar niet mocht wijzigen of intrekken.
 • Welke tweedeling ontstond er in het R.T.?

  Enerzijds was er het Ius civiel > bestond uit het gewoonterecht
  Anderzijds het praetorisch recht (Ius pretorium). 

  Het Ius honorarium (praetorisch recht) stond tegenover het Ius civiel. Het vulde het gewoonte recht aan, werkte ter ondersteuning. 
 • Wat was het Ius honorarium?

  Dit bestond uit recht dat eenzijdig door Romeinse magistraten was gemaakt, in het bijzonder de edicten van de praetor > Ius pretorium
 • Welke soorten praetor waren er?

  De stadspraetor > praetor ubanus (sprak in de stad recht, was de zogenaamde 'levende stem van het recht')
  De vreemdelingenpraetor > praetor peregrinus (beperkte zich tot de rechtspraak tussen vreemdelingen)
 • Waar publiceerde de praetor zijn edicten?

  Op een witte schutting (album) op het forum (een plein, stad, openbare plek). De edicten hielden de beleidsvoornemens van het komende jaar in.
 • Welke fases heb je in het Romeinse procesrecht? licht toe

  1. Legis actie-proces
  - twee fasen, bij Praetor en rechter 
  - uitspreken van vaste spreuken 
  - mondeling


  2. Formula-proces
  - twee fasen
  - bij praetor en rechter
  - schriftelijk 
  * bij het niet vinden van een toepasselijk rechtsmiddel drie mogelijkheden voor de praetor 
  3. Cognitio extraordania
  - een fase
  - ambtenaar onderzoekt zaak als rechter en beslist over geleverd bewijs & vonnis
  * er kan om advies worden gevraagd aan een keizerlijk kanselarij (leek op een formula), een rechtsbeslissing van de keizerlijke kanselarij draagt een rescriptum (voorwaardelijk karakter). Het uitgevaardigd rescriptum is hierna wel bindend. 
 • Welke mogelijkheden is er voor een praetor als hij geen rechtsmiddel kan vinden?

  1. actio utilis 
  zelf een formula maken en die verlenen (bestaand edict aanvullen)
  2. actio in factum
  een nieuwe, nog niet bestaande actie verlenen die op de concrete feiten is gebaseerd
  3. denegatio actionis 
  het verlenen van rechtsmiddel weigeren 
 • Vereisten Actio leges Aquillae

  1. er moet sprake zijn van schade (damnum
  2. die schade moet toerekenbaar zijn aan de dader (onrechtmatig=iniuria)
   -Dolus. Schade is zowelopzettelijk als onrechtmatig toegebracht.
  -Culpa. Schuld, nalatigheid, onzorgvuldigheid.Culpa werd als ‘aansprakelijkheidsgraad’ tussen dolus en casus geplaatst.
  Wie voor culpa aansprakelijk is, is daarom ook voor dolus aansprakelijk.

  3. schade moet direct gevolg zijn van het handelen van de dader (causaliteit)
  - eerst was het alleen doen, later ook 'nalaten'

  !! is een gemengde actie 
 • Drie soorten acties

  1. poenale actie > opeisen boete
  2. reipersectoire actie> dienen voor opeisen zaak/schadevergoeding
  3. gemengde acties> poenaal & reipersectoir 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart