Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

Vak
- Belastingen meergelaagde staatsstructuur
- Plets
- 2020 - 2021
- Universiteit Antwerpen
- Rechten
446 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

 • 1 Titel 1. Lokale belastingen

 • Wie beschikt niet over enige beslastingbevoegdheid?
  De binnengemeentelijke territoriale organen = districten
 • Wat kunnen de gewesten sinds de 6e shv?
  De gewesten kunnen de provincies afschaffen en vervangen door bovengemeentelijke besturen, die dan belastingbevoegd zijn (zoals nu het geval is voor de provincies)
 • Welk arrondissement is sinds 1995 onttrokken aan de indeling in provincies?
  Het arrondissement Brussel-Hoofdstad zodat er geen sprake meer is van provinciebelastingen
 • 1.1.1 Begrip

 • Is het begrip belasting gedefinieerd?
  Nee, hoewel het wel een aantal keer voorkomt in grondwetsbepalingen
 • Welke definitie geeft de RS aan het begrip belasting?
  Een provincie- of gemeentebelasting kan worden omschreven als een heffing die gemakshalve (eenzijdig) en volgens bepaalde regelen door een provincie, een bovengemeentelijk bestuur of een gemeente wordt verricht op de geldmiddelen van zowel personen als instellingen die een band hebben met hun grondgebied, om het geheel van de openbare dienstverlening te dekken.
 • Belastingen hebben 2 essentiële kenmerken, welke?
  1. Financieel doel
  2. Dwingend karakter
 • Welke andere begrippen worden er wel eens gebruikt voor belasting?
  • Taks : worden regelmatig door elkaar gebruikt
  • Heffing =/= is ruimer is en duidt niet noodzakelijk op een belasting
 • Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen belastingen en retributies die niet van fiscale aard zijn, leg uit.
  Een retributie : billijke vergoeding voor een overheidsdienst, verschuldigd door de persoon die daaruit een individueel voordeel haalt en waarop hij uit eigen beweging beroep heeft gedaan.

  Een belasting: hier staat geen individuele overheidsprestatie tegenover, het is in het AB. 
 • De kwalificatie van een bepaalde heffing als belasting of retributie is niet altijd evident. Geef enkele voorbeelden.
  • Ophalen van vuilnis
  • Verhaalbelastingen zoals wegenis- en rioleringsheffingen
  • Parkeerheffingen
 • Van welke andere ontvangsten kan er in hoofde van een overheid nog sprake zijn?
  Huurgelden of een tarief
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag