Lokale belastingen - Algemene begrippen - Classificatie

6 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Algemene begrippen - Classificatie

De provincie- en gemeentebelastingen kunnen worden onderverdeeld in... (6)

 1. Eigen en aanvullende belastingen
 2. directe en indirecte belastingen
 3. verhaal- en urbanisatiebelastingen
 4. personele en zakelijke belastingen
 5. andere:
  • aandeel- en omslagbelastingen
  • met patent gelijkgestelde belastingen
  • octrooibelastingen
Rapporteer

Wat is het belang van de classificatie?

Het belang schuilt in bepaalde juridische en/of praktische gevolgen
Rapporteer

Wat is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeenten?

De inkomsten uit de aanvullende belasting op de PB en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
Rapporteer

Wat bepaalt artikel 42 van het WIGB?

Dat er voorzien wordt in een ambtshalve heffing van een opdeciem (10%) op de gewestelijke verkeersbelasting ten voordele van de gemeente van aanslag.
Rapporteer

Op wat steunt het onderscheid tussen kohier- en contantbelastingen?

Op de inningswijze
Rapporteer

Wat gebeurt er met een contantbelasting die niet wordt betaald?

In het Vlaams gewest wordt deze zonder meer omgevormd tot een kohierbelasting
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart