Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal eenjarigheidsbeginsel

3 belangrijke vragen over Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal eenjarigheidsbeginsel

In welk opzicht verschilt het fiscaal eenjarigheidsbeginsel voor de federale overheid en deelstaten itt de lokale besturen? Leg uit.

Bij lokale besturen bestaat het niet -> enkel begrotingstechnisch

Art. 171 Gw: er moet jaarlijks een machtiging zijn door het parlement aan de uitvoerende macht om alle bestaande wetgeving toe te kunnen passen
Rapporteer

Wat is het verschil met het begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel? Bepalingen?

Federaal= art. 174 Gw
Deelstatelijk= art. 50§1 BFW
  • alle ontvangsten en uitgaven moeten in begroting worden opgenomen
  • geraamde ontvangst per belasting ingeschreven in begroting
  • nodig om belasting te kunnen innen

=> nodig voor effectief innen verschuldigde belasting
Rapporteer

Wat wanneer de begroting niet tijdig kan worden gestemd?

Dan krijg je een wet of decreet met 1 bepaling waar de jaarlijkse machtiging wordt gegeven
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart