Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie - Algemene rechtsbeginselen

5 belangrijke vragen over Lokale (belasting)bevoegdheid - Omvang van de lokale fiscale autonomie - Algemene rechtsbeginselen

Geef voorbeelden van algemene beginselen van behoorlijke regelgeving

 • Verbod op belasting op onwettige of zelf veroorzaakte toestanden
 • het evenredigheidsbeginsel
 • beginsel van economische en monetaire unie
 • non bis in idem-beginsel
Rapporteer

Waarom bestaat er discussie over het non bis in idem-beginsel?

Dit beginsel wordt door de rechtspraak mbt lokale belastingen aanvaard

 • eenzelfde belastbare materie in hoofde van dezelfde belastingplichtige vermijden
 • dezelfde overheid mag voor eenzelfde jaar niet tweemaal belasting

bv. 20 eur voor gewone hond en 100 voor rashond => je krijgt 2 aanslagbiljetten, dat kan niet.
Rapporteer

Wanneer geldt het beginsel van non bis in idem?

Moet gaan om...
 • dezelfde belasting of een belasting met hetzelfde doel;
 • die dezelfde belastbare materie treft;
 • in hoofde van dezelfde persoon;
 • voor hetzelfde (aanslag)jaar;
 • door dezelfde overheid.
Rapporteer

Wat wanneer in strijdt met het non bis in idem-beginsel 2x wordt belast?

Die vergissing kan worden rechtgezet via een in te dienen bezwaarschrift of door toepassing te maken van de ontheffing van ambtswege.
Rapporteer

Welke zijn de beginselen van behoorlijk bestuur?

 • Redelijksheids- en evenredigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • motiveringsplicht
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart