Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Historiek fiscale bevoegdheden gemeenschappen en gewesten

6 belangrijke vragen over Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Historiek fiscale bevoegdheden gemeenschappen en gewesten

Zijn de fiscale bevoegdheden er plots gekomen? Leg uit.

Nee, er volgden 6 grote staatshervormingen -> daarmee zijn ook stilaan fiscaal bevoegdheden toegekend aan de deelstaten
 • anders dan lokale besturen want die hadden van bij ontstaan BE al fiscale bevoegdheden
Rapporteer

Wanneer krijgen de deelstaten fiscale autonomie?

Bij de 2e staatshervorming in 1980: de toen bestaande deelstaten kregen een autonome belastingbevoegdheid in art. 170§2
 • in de gewone wet hervorming instellingen 1980: financiering deelstaten geregeld
 • ze kregen ristorno's van bepaalde belastingen
  • dat is een deel van de federale belasting die werd doorgestort
  • de deelstaten mochten daar kortingen en opcentiemen heffen + bevoegdheden tav tarief, belastbare materie, enz
Rapporteer

Welke was de 2e stap inzake de fiscale bevoegdheden van de deelstaten?

De 3e shv in 1988:
 • art. 175 en 177: financieringsstelsel van deelstam moet bij bijzondere meerderheidswet worden vastgesteld
 • BFW kwam tot stand, met onderscheid
  • gedeelde belastingen
  • samengevoegde belastingen
  • deelstaten hadden mogelijkheid om opcentiemen te heffen en kortingen toe te staan op het aan hen toegewezen deel van de samengevoegde belasting
 • invoering gewestelijke belastingen
  • voor belasting op spellen en weddenschappen,
  • automatische ontspanningstoestellingen,
  • openingsbelasting op slijterijen van gegiste drankensuccessierecht,
  • recht bij overgang van overlijden,
  • onroerende voorheffing,
  • registratierecht
Rapporteer

Welke is de 3de stap bij de belastingbevoegdheid van de deelstaten?

De 4e shv in 1993:
 • kijk- en luistergeld omgevormd tot gemeenschapsbelasting
  • opbrengst voor gemeenschappen
 • aan lijst van gewestelijke belastingen werden "milieutaksen" toegevoegd
  • verschuiving van federale overheid naar deelstaten
  • bv taksen op wegwerpbatterijen, fototoestellen
  • geheven omdat ze schade berokkenen aan milieu
  • gewesten konden de heffingsgrondslag, aanslagvoet of vrijstellingen niet bepalen
   • federale overheid bleef bevoegd, maar opbrengst ging naar gewesten
Rapporteer

Welke is de 4e stap bij de belastingbevoegdheid van de deelstaten?

De 5e shv in 2001: men ziet dat de BFW niet goed in elkaar zit. Daarom werd de lijst van de gewestelijke belastingen opgenomen in art. 3 BFW uitgebreid met
 • registratierecht op bepaalde rechtshandelingen
 • de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet
  • verkeersbelasting (jaarlijks) stond al in lijstje, maar inverkeerstelling (1x) niet
  • eurovignet: voor zwaar vrachtvervoer > inmiddels vervangen door kilometerheffing in 3 gewesten
 • de milieutaksen met geschrapt
  • opnieuw federaal > inmiddels federaal afgeschaft
 • gemeenschapsbelasting "kijk- en luistergeld" onder de gewestelijke belastingen gebracht
Rapporteer

Welke is de laatste stap van de belastingbevoegdheid van de deelstaten?

De 6e shv van 2014: daarmee werd de financiële autonomie van de deelstaten uitgebreid
 • inzet op ruimere inkomstenautonomie via fiscaliteit en PB
 • qua tarief: onbeperkt systeem van opcentiemen met kortingen, vermeerderingen, verminderingen en belastingkredieten
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart