Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid) - Algemeen

5 belangrijke vragen over Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid) - Algemeen

Het legaliteitsbeginsel geldt ook voor gewestelijke belastingen. Leg uit.

Deelstaten moeten via parlement een belasting invoeren, wijzigen en opheffen.
 • alle essentiële elementen moeten zij zelf vastleggen door het democratisch verkozen orgaan
 • delegatie is wel mogelijk > voor uitvoerende maatregelen
 • een parlement kan bevoegdheden delegeren, niet voor voorbehouden bevoegdheden?
  • RS stilaan aanvaard!
  • art. 105 Gw en 78 BWHI
Rapporteer

Wordt een retributie op dezelfde wijze ingevoerd als een belasting?

Nee, er is een afzwakking van het fiscaal legaliteitsbeginsel
 • een machtiging door het parlement volstaat (art. 173 Gw)
 • de rest mag gebeuren via de uitvoerende macht
Rapporteer

Welke drie andere bevoegdheidskwesties zijn er?

 1. Terugbetaalbaar krediet voor gezinstoestand voor kinderen ten laste
 2. hoofdelijkheid
 3. bevoegdheid inzake geschillenbeslechting
Rapporteer

Hoe zit het uiteindelijk met de procedurebevoegdheid van de deelstaten?

Ieder gewest regelt eigen procedure, behalve voor wat geschillenprocedure betreft.
GwH staat toe dat de regionale besturen obv art. 10 evt toch kunnen ingrijpen om bv in procedureregels in te schrijven welke rechter er bevoegd is om na het bezwaarschrift de zaak aanhangig te maken
 • owv rechtszekerheid
 • obv art. 10 BWHI
Rapporteer

Zijn de deelstaten ook bevoegd voor sancties?

Onderscheid tussen: administratieve fiscale sancties en strafsancties
 • administratieve: kunnen deelstaten opleggen tav eigen belastingen obv fiscale bevoegdheid
  • bv boetes, verhogingen
 • strafsancties: ook mogelijk obv art. 11 BWHI
  • voor eigen materiële belastingen
  • boek 1 Sw respecteren
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart