Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid)

3 belangrijke vragen over Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid)

Welk probleem rees er bij de belastingbevoegdheden van de gemeenschappen? Leg uit.

De bevoegdheidsverdeling territoriaal is exclusief nl iedere deelstaat oefent zijn bevoegdheid uit binnen eigen territorium
 • voor gewesten = geen probleem
 • voor gemeenschappen  = tweetalig gebied Brussel hoofdstad uit elkaar getrokken
  • art. 127 en 128 Gw bepalen wie daar bevoegd is
  • de burger zou dan moeten kiezen voor de ene of andere gemeenschap
  • maar we kennen geen subnationaliteiten
 • daarom hebben de Vlaamse en franse gemeenschap deze bevoegdheid de facto wel, maar niet effectief
 • de Duitstalige gemeenschap heeft de bevoegdheid wel
Rapporteer

Hoe worden de gemeenschappen dan gefinancierd?

Vnl adhv dotaties uit federale belastingopbrengsten
Rapporteer

Op welke bepalingen steunen de belastingen die de federale wetgever invoert? Waarmee moet hij rekening houden? Voorbeeld belasting

Op art. 170§1 Gw
 • los van materiële bevoegdheden
 • met respect voor evenredigheidsbeginsel
 • kan om het even welke belasting invoeren
 • ook PB steunt op bepaling
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart