Lokale belastingen - Lokale (belasting)bevoegdheid - Grondslag van de lokale belastingbevoegdheid

10 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Lokale (belasting)bevoegdheid - Grondslag van de lokale belastingbevoegdheid

Waar vinden we de grondslag voor de lokale autonomie terug?

In de Grondwet
Rapporteer

Waar vinden we de eigen bevoegdheden van de provincies en gemeenten terug?

In artikelen 42 en 162 Gw en art. 6, §1, VIII, 1°, lid 3 BWHI
Rapporteer

Waarom werd voor de Vlaamse provincies en gemeenten een eigen regeling uitgewerkt?

Als gevolg van de steeds verder reikende overdracht van bevoegdheden tav lokale besturen en gewesten
Rapporteer

Leg uit art. 40§1 Gw samengelopen met art. 2§2, lid 1 DLB

Dit is de toepassing van het beginsel van de gemeentelijke autonomie

= de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk beland
(cf. Art. 42§1 provinciedecreet)
Rapporteer

Uit welke bepaling vloeit de bevoegdheid van de gemeenten voort om belastingen te heffen?

Uit art. 170§4, lid 1 Gw
Rapporteer

Volgens sommige RL en RS moet de grondslag naast art. 170 gezocht worden in andere bepalingen? Welke? Hoe ziet het GwH dit?

In de artikelen 41 en 162 Gw =bevatten principe van autonomie
GwH: houdt vast aan art. 170
Rapporteer

Door wie mogen belastingen worden ingevoerd?

Art. 170§3, lid 1 en 170§4, lid 1 Gw: alleen door een democratisch verkozen orgaan
 • zo heeft de burger-belastingplichtige inspraak
 • no taxation without representation
 • formeel legaliteitsbeginsel
Rapporteer

Hoe/via wat wordt een belasting ingevoerd?

Middel een belastingreglement of belastingverordening
 • is een overheidsregel die algemene bindende regels bevat
Rapporteer

Wie heeft wat betreft de invoering van belastingen geen enkele bevoegdheid?

Het uitvoerende orgaan = deputatie of college van burgemeester en schepenen
Rapporteer

Is de lokale autonomie onbeperkt?

Nee,
 • hogere rechtsregels respecteren
 • onderworpen aan bestuurlijk (administratief) toezicht
 • vaak wettelijke beperkingen
  • er zijn algemene, grondwettelijke en wettelijke beperkingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart