Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Overzicht impact 6e shv op financiering deelstaten 2012-2014

4 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Overzicht impact 6e shv op financiering deelstaten 2012-2014

Wat is de impact van de 6e shv op de belastingen in de zin van art. 170§2 Gw?

Deze zijn ongewijzigd gebleven, daaruit blijven de deelstaten verder inkomen putten
Rapporteer

Wat gebeurde er met de BFW na de 6e shv?

Deze is aangepast door een bijzondere wet.
  • ingegrepen in de berekening van de PB
Rapporteer

Wat is de huidige situatie voor de financiering van de gewesten?

Art. 1§2 BFW
Rapporteer

Geef een voorbeeld van een niet fiscale ontvangst van de gewesten.

Opbrengst verkeersboeten
  • verkeersreglementering is overgeheveld naar gewesten, dus opbrengst is ook overgeheveld
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart